Mineralenbalans Nederlandse landbouw, 1970-2009*

Het CBS bepaalt jaarlijks het mineralenoverschot op basis van de aan- en afvoer van meststoffen. De afvoer met gewassen is behalve van de mate van bemesting en grondsoort ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Jaarlijks kunnen de gewasopbrengsten door veranderende weersomstandigheden sterk van elkaar afwijken met als gevolg schommelingen in de overschotten.

Stikstofbalans

Fosforbalans

Kaliumbalans