Hoge productie van consumptieaardappelen en uien

In 2014 is ruim 3,8 miljoen ton consumptieaardappelen geoogst, 10 procent meer dan in 2013 en vrijwel net zoveel als in het topproductiejaar 2011. De oogst van uien was 9 procent hoger dan vorig jaar en kwam uit op ruim 1,3 miljoen ton. Voor beide gewassen geldt dat die hoge productie het resultaat is van hoge opbrengsten per hectare én grotere arealen. Dit blijkt uit de voorlopige oogstramingcijfers van het CBS.

Oogst consumptieaardappelen, 2000–2014*

Oogst consumptieaardappelen, 2000–2014*

Aardappelteelt op kleigrond ging het best

Een hectare consumptieaardappelen gaf in 2014 gemiddeld bijna 52 ton aardappelen. In 2013 was dat nog 49 ton. De aardappelteelt op kleigrond was het meest productief: de opbrengst per hectare kwam uit op bijna 53 ton. Boeren op de zand- en veengronden hadden last van de droogte, de productie bleef daarom steken op nog geen 50 ton per hectare; ruim een ton minder dan in 2013. Het areaal waarop dit jaar consumptieaardappelen zijn geteeld, was 3,5 procent groter dan in 2013.

Oogst consumptieaardappelen per hectare, 2000–2014*

Oogst consumptieaardappelen per hectare, 2000–2014*

Uienoogst hoger dan vorig jaar

Dit jaar is 1,3 miljoen ton zaaiuien geoogst. Dat is 9 procent meer dan vorig jaar. Per hectare was de opbrengst met ruim 58 ton 7 procent hoger, het beteelde areaal was 2 procent groter dan in 2013.

Oogst zaaiuien, 2000–2014*

Oogst zaaiuien, 2000–2014*

Bron: StatLine, Akkerbouwgewassen