Tomatenoogst: 49 kilo per Nederlander

In 2011 is er 49 kilo tomaten per Nederlander geoogst. Dit is 815 miljoen kilo. Deze opbrengst werd gerealiseerd op een teeltoppervlakte van 1,7 duizend hectare. Hiermee was een vierkante meter tomaten goed voor een oogst van 48 kilo.

Tomatenoogst 1947-2011*

2012-tomaat-g1

Opbrengst fors toegenomen

In 1950 was de oogst per Nederlander 7,5 kilo en leverde een vierkante meter teeltoppervlakte 7 kilo tomaten op. Vooral na 1980 steeg de opbrengst per vierkante meter. Was de opbrengst in 1980 nog 18 kilo, in 1990 was dit opgelopen tot 41 kilo per vierkante meter. In die periode daalde het areaal van 2,2 duizend hectare naar 1,6 duizend hectare. Ondanks een daling in de teeltoppervlakte, nam de oogst toe van 396 miljoen kilo tot 650 miljoen kilo. Het areaal daalde de jaren daarna nog verder tot 1,1 duizend hectare in 1996 en de productie nam af tot 480 miljoen kilo in dat jaar. Vanaf 2000 stijgt het areaal weer.

Areaal en oogst tomaten, 1947 - 2011*

2012-tomaten-g2

Meer trostomaten en cherrytomaten

De teelt van de trostomaat heeft veel terrein gewonnen. Het areaal trostomaten is sinds 2000 bijna verdubbeld en bedroeg 1,2 duizend hectare in 2011. Ook de teeltoppervlakte van de cherrytomaat nam fors toe en steeg in die periode van 51 hectare naar 111 hectare. De teelt van de traditionele losse tomaat daalde licht.

Arealen tomaat naar type in ha

2012-tomaten-g3

Marius Reitsema

Bron:

Landbouw; historie

Landbouw; gewassen