Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:eenoudergezin
34 resultaten voor keyword:eenoudergezin

Pagina 2 van 2

Meerderheid gescheiden ouders blijft bij elkaar in de buurt

hoe ver wonen gescheiden ouders van elkaar en welke motieven spelen een rol in de keuze waar te wonen

Publicaties

Gebruik en kosten van kinderopvang, 2006-2008

Sociaaleconomische trends, 3e kwartaal 2010

Artikelen

Aantal wanbetalers met een bestuursrechtelijke premie naar huishoudenspositie per gemeente

Aantal wanbetalers met een bestuursrechtelijke premie naar huishoudenspositie per gemeente, absoluut en relatief, 31 december 2014

Cijfers
Artikelen

Huishoudensprognose 2021-2070: Groei aantal huishoudens houdt aan

Volgens de Huishoudensprognose 2021-2070 neemt het aantal huishoudens toe tot 9,8 miljoen in 2070. Deze groei komt grotendeels voor rekening van eenpersoonshuishoudens.

Publicaties

Geboorte; kerncijfers

Kerncijfers over vruchtbaarheid, levend - en doodgeborenen en meerlingbevallingen naar geslachtsverhouding.

Cijfers
Cijfers

Geboorte; kerncijfers vruchtbaarheid, leeftijd moeder, regio

Kerncijfers vruchtbaarheid naar geslacht, rangnummer uit moeder, leeftijd moeder en burgerlijke staat moeder.

Cijfers

Kinderen naar aanwezigheid ouders; leeftijd, migratieachtergrond

Kinderen naar aanwezigheid ouders naar leeftijd, geslacht, migratieachtergrond en landsdeel

Cijfers