In veel gemeenten meer eenouderhuishoudens dan grote tweeouderhuishoudens

Het aantal eenoudergezinnen in Nederland neemt al enkele jaren gestaag toe. Eind jaren ’90 maakten zij 5,6 procent uit van de Nederlandse huishoudens, in 2007 is dat opgelopen tot 6,4 procent. Daarmee telt Nederland inmiddels meer eenoudergezinnen dan kinderrijke tweeoudergezinnen (drie of meer kinderen). Begin 2007 was dat het geval in ruim 36 procent van de Nederlandse gemeenten. Vijf jaar geleden was dit nog minder dan 23 procent.

Tweeouderhuishoudens met drie of meer kinderen zijn vooral in de minderheid in steden als Rotterdam, Amsterdam, Almere en Diemen. In deze gemeenten is ongeveer 10 procent van de particuliere huishoudens een eenoudergezin, terwijl het aandeel kinderrijke tweeoudergezinnen ongeveer 3 tot 6 procent is.

Tweeouderhuishoudens met drie of meer kinderen zijn vooral in de meerderheid in de gemeenten Urk, Staphorst, Graafstroom en Zwartewaterland.

Eenouderhuishoudens en kinderrijke tweeouder-huishoudens

Eenouderhuishoudens en kinderrijke tweeouder-huishoudens

Bron: StatLine,