Naar een half miljoen alleenstaande ouders in Nederland

Het aantal alleenstaande ouders blijft toenemen. Dat komt door het uit elkaar gaan van zowel gehuwde als niet-gehuwde paren met kinderen.

Aantal eenoudergezinnen neemt toe

Op 1 januari 2008 waren er 466 duizend alleenstaande ouders. Sinds 1995 is het aantal eenoudergezinnen met 30 procent toegenomen. Het CBS verwacht dat het aantal de komende jaren zal stijgen tot 494 duizend in 2016, waarna het geleidelijk weer wat zal dalen. Het aantal tweeoudergezinnen zal in die periode afnemen met 40 duizend.

Alleenstaande ouders

Alleenstaande ouders

Uit elkaar gaan

De stijging van het aantal alleenstaande ouders heeft vooral te maken met het aantal samenwonenden (gehuwd en ongehuwd) dat de relatie beëindigt. Zowel het aandeel nooit gehuwde als gescheiden alleenstaande ouders is in 2008 fors hoger dan in 1995. Dat geldt zowel voor alleenstaande vaders als moeders. Van de eenoudergezinnen blijkt zowel bij vaders als bij moeders in 2008 ongeveer de helft gescheiden.

Alleenstaande ouders naar burgerlijke staat

Alleenstaande ouders naar burgerlijke staat

Vooral wonen bij moeder

Na een (echt)scheiding blijven de kinderen doorgaans bij de moeder wonen. In totaal wonen er 356 duizend kinderen bij een gescheiden alleenstaande ouder, 15 procent van de kinderen woont bij de vader en 85 procent bij de moeder.

De helft van de alleenstaande moeders heeft slechts één kind bij zich wonen, van de alleenstaande vaders heeft driekwart één kind thuis.

Alleenstaande ouders naar kindertal

Alleenstaande ouders naar kindertal

Gescheiden mannen willen vaker een nieuwe relatie

Mannen die ooit gescheiden zijn, hebben of willen vaker een nieuwe relatie dan vrouwen die ooit gescheiden zijn. Dit komt voor een deel doordat de kinderen na een scheiding vaak bij de moeder blijven wonen. De aanwezigheid van thuiswonende kinderen vermindert de kans op het zoeken of vinden van een partner.

Arie de Graaf

Bron: StatLine,