Thuiswonende deelnemers uit éénoudergezin presteren minder in het middelbaar beroepsonderwijs

Sociaaleconmische trends, 1e kwartaal 2010