Zoekresultaten

34 resultaten voor keyword:chronische ziekten
34 resultaten voor keyword:chronische ziekten

Pagina 1 van 2

Dagelijkse handelingen moeilijk voor kwart 75-plussers

Van de 75-plussers heeft ruim een kwart grote moeite met één of meer alledaagse handelingen, zoals traplopen of aan- en uitkleden. Daarbij zijn vrouwen vaker beperkt dan mannen. Ook langdurige...

Artikelen

Sterfte naar provincie en plaats van overlijden

Plaats van overlijden; provincie

Cijfers

Meeste Nederlanders voelen zich gezond

Het merendeel van de Nederlanders beoordeelt zijn gezondheid als goed of zeer goed. Vrouwen en ouderen voelen zich minder vaak gezond. De gezondheidsbeleving hangt ook af van het aantal langdurige...

Artikelen
Artikelen

Een vijfde van de ouderen heeft lichamelijke beperkingen

In 2007 had een op de vijf ouderen van 55-80 jaar een of meer lichamelijke beperkingen. Moeite met bewegen komt het meest voor.

Artikelen
Publicaties

Vrouwen hebben vaker chronische aandoeningen dan mannen

Chronische aandoeningen komen bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Ruim de helft van de vrouwen heeft een chronische aandoening, meer dan een kwart zelfs meerdere.

Artikelen

Lagere premie meest genoemde reden bij overstap zorgverzekeraar

Eind 2019 bracht 1 op de 5 volwassenen een wijziging aan in hun zorgverzekering. Mensen die toen wisselden van zorgverzekeraar noemden een lagere premie het vaakst als reden om over te stappen. Ruim...

Artikelen

Kinderen met astma of eczeem

Voorkomen van astma en eczeem bij kinderen, en hun kwaliteit van leven

Cijfers

Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Cijfers

Psychische gezondheid in Nederland

Gegevens over psychisch gezondheid van de Nederlandse bevolking en van de groepen mantelzorgers en mensen met chronische aandoeningen.

Cijfers

Sociaaleconomische verschillen in fysieke beperkingen van ouderen

Bevolkingstrends, 4e kwartaal 2008. In dit artikel wordt de relatie onderzocht tussen indicatoren van sociaaleconomische status en fysieke beperkingen van ouderen (55 tot 80 jaar). Naast opleiding...

Artikelen

Ziektes komen vaak niet alleen

Chronische ziektes komen vaak tegelijk voor met andere langdurige aandoeningen, zeker op hogere leeftijd. Mensen met chronische gewrichtsontsteking hebben zelfs bijna altijd nog minstens één andere...

Artikelen
Artikelen

Langdurige aandoening halveert kans op werk

Van de personen met een langdurige aandoening die in 2008 aan de kant stonden, had een jaar later 7 procent werk gevonden. Dat was ruim de helft minder dan bij personen zonder aandoening.

Artikelen

Beperkt aan het werk. Rapportage ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking tussen het SCP, CBS en TNO.

Publicaties

Vooral 45-plussers met chronische aandoening werken minder

In 2020 had ruim 60 procent van de 15- tot 75-jarigen met een chronische beperking en/of een langdurige psychische aandoening betaald werk. Dit is minder dan mensen zonder een dergelijke diagnose,...

Artikelen

Steeds minder ouderen buiten de beroepsbevolking

Het percentage 50-plussers buiten de beroepsbevolking blijft dalen. Gemiddeld gaat de Nederlander later met pensioen.

Artikelen
Artikelen

Eurostat Morbidity Statistics, Pilot-dataverzameling

Nederlandse pilot-dataverzameling voor Eurostat Morbidity Statistics, met gegevens over ziekten en aandoeningen in Nederland in 2016, uit geregistreerde diagnose-informatie in medische registers,...

Artikelen
Artikelen

Type 2 diabetes vaak samen met hart- en vaatziekten

Mensen van 45 jaar of ouder met diabetes type 2 melden vaker langdurige aandoeningen aan onder meer hart en vaten.

Artikelen

Zelfvertrouwen meisjes met astma of eczeem lager

Kinderen met astma of eczeem kunnen daar op verschillende vlakken, zowel fysiek als psychosociaal last van hebben

Artikelen

Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016

Drie indicatoren voor gezondheid gebaseerd op zorgkosten en/of medicijngebruik zijn vergeleken met gegevens over gezondheid en aandoeningen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen uit...

Cijfers