Kenmerken van mentaal (on)gezonden, 2015-2018

Mentale gezondheid naar leefstijl en fysieke gezondheid, 18 jaar of ouder, uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht, 2015-2018.
Deze 6 tabellen beschrijven de (verschillen in) leefstijl en lichamelijke gezondheid van mentaal gezonde en ongezonde Nederlanders van 18 jaar of ouder, die deel uitmaken van de niet-institutionele bevolking. Uitsplitsingen naar leeftijd en geslacht, 2015-2018. Gegevens komen uit de CBS Gezondheidsenquête. Bekostigd door UMC Utrecht, afdeling psychiatrie.