Sterfte naar provincie en plaats van overlijden

De maatwerktabel bevat gegevens over (niet-)acute sterfte naar provincie van inschrijving en plaats van overlijden.

De maatwerktabel bevat gegevens over niet-acute sterfte naar provincie van inschrijving ten tijde van het overlijden en de plaats of locatie van het overlijden voor de overlijdensjaren 2012 tot en met 2017.

De plaats van overlijden is gedefinieerd als de locatie waar het overlijden plaats gevonden heeft volgens de arts die het doodsoorzakenformulier ingevuld heeft. De mogelijke plaatsen die een arts kan aanvinken op het doodsoorzakenformulier zijn: ziekenhuis, psychiatrisch ziekenhuis, verpleeghuis, verzorgingshuis, overige instellingen, thuis, elders en onbekend.
Voor dit maatwerk is plaats van overlijden ingedeeld in ziekenhuis (inclusief psychiatrisch ziekenhuis), verpleeghuis, verzorgingshuis, thuis en elders (inclusief overige instellingen en onbekend).

Deze cijfers zijn op aanvraag beschikbaar via Maatwerk@cbs.nl o.v.v. naam publicatie en nummer 180939. Opdrachtgever: VPTZ.