Resterende (gezonde) levensverwachting

Deze interactieve grafiek geeft een beeld van de levensverwachting en de gezonde levensverwachting van de Nederlander. De piramide toont de resterende levensverwachting per leeftijd, op basis van de sterftekansen in 2013. Via de keuzeknop toont de piramide een onderverdeling van de verwachte resterende levensjaren in goed ervaren gezondheid, zonder lichamelijke beperkingen, zonder chronische ziekten of in goede geestelijke gezondheid. Door te klikken op een leeftijd in het midden van de piramide, toont de onderste grafiek een extra onderverdeling van de resterende (gezonde) levensjaren naar opleidingsniveau, op basis van gemiddelden over 2009 t/m 2012.

U heeft javascript en de laatste versie van de Flash plugin nodig.

Bron: StatLine,