Zoekresultaten

92 resultaten voor keyword:bedrijfsinvesteringen
92 resultaten voor keyword:bedrijfsinvesteringen

Pagina 3 van 4

Artikelen

Geen groei bedrijfsinvesteringen

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in juli even groot als in juli 2011. In juni was er nog sprake van een groei van bijna 3 procent.

Artikelen

Krimp bedrijfsinvesteringen slaat om in bescheiden groei

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in juni ruim 3 procent groter dan in juni 2011. In mei was er nog sprake van een krimp van 6 procent.

Artikelen
Artikelen

Forse krimp bedrijfsinvesteringen

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in mei ruim 8 procent kleiner dan in mei 2011. Daarmee was de krimp iets groter dan in april (bijna 7 procent).

Artikelen
Artikelen

Minder  geïnvesteerd

In het eerste kwartaal van 2012 waren de bruto-investeringen in vaste activa 5,2 procent lager ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder. Dit is een omslag ten opzichte van 2011...

Artikelen

Forse krimp bedrijfsinvesteringen

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in april 6 procent kleiner dan in april 2011. Daarmee was de krimp iets groter dan in februari en maart (4 respectievelijk 5...

Artikelen

Bedrijfsinvesteringen nemen af

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in maart bijna 6 procent kleiner dan in maart 2011.

Artikelen

Conjunctuurbeeld weinig veranderd

Het conjunctuurbeeld was eind april ongeveer gelijk aan dat van eind maart. Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar vrijwel in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de...

Artikelen

Kwart bedrijfsinvesteringen in buitenlandse handen

Bijna een kwart van de bedrijfsinvesteringen in de Nederlandse economie kwam in 2010 voor rekening van bedrijven in buitenlandse handen. Het grootste buitenlandse aandeel komt van Franse bedrijven.

Artikelen

Toename bedrijfsinvesteringen minder groot

Het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa was in februari ruim 2 procent groter dan in februari 2011.

Artikelen

Groei bedrijfsinvesteringen slaat om in lichte krimp

In januari 2012 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 1 procent kleiner dan in januari 2011.

Artikelen

Bescheiden groei bedrijfsinvesteringen

In december 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 3 procent groter dan in december 2010. De groei was daarmee iets groter dan in november, toen de...

Artikelen

Conjunctuurbeeld nauwelijks veranderd

Het conjunctuurbeeld was eind januari 2012 ongeveer hetzelfde als eind december 2011. Verbeteringen en verslechteringen hielden elkaar nagenoeg in evenwicht. Het zwaartepunt van de indicatoren in de...

Artikelen

Bescheiden groei bedrijfsinvesteringen

In november 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 3 procent groter dan in november 2010. De groei van de bedrijfsinvesteringen was daarmee even groot als in...

Artikelen

Investeringen verder gestegen

De investeringen zijn in het derde kwartaal van 2011 met 5,0 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei was vergelijkbaar met die in het tweede kwartaal, maar...

Artikelen

Groei bedrijfsinvesteringen zwakt af

In oktober 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa ruim 2 procent groter dan in oktober 2010. De groei van de bedrijfsinvesteringen was daarmee kleiner dan in...

Artikelen

Groei bedrijfsinvesteringen iets toegenomen

In september 2011 groeide het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa met ruim 6 procent ten opzichte van september 2010. De toename was iets groter dan in augustus, toen de...

Artikelen
Artikelen

Groei bedrijfsinvesteringen toegenomen

In augustus 2011 groeide het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa met 6 procent ten opzichte van augustus 2010. De toename was groter dan in juli, toen de...

Artikelen

Conjunctuurbeeld verder verslechterd

Het conjunctuurbeeld was eind september slechter dan eind augustus. Over een breed front lieten de indicatoren een verdere verslechtering zien. Het zwaartepunt van de indicatoren in de...

Artikelen

Bescheiden groei bedrijfsinvesteringen

In juli 2011 groeide het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa met 1 procent ten opzichte van juli 2010. In juni was er nog sprake van een nulgroei.

Artikelen

Bedrijfsinvesteringen in juni even hoog

In juni 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa even groot als in juni 2010.

Artikelen
Artikelen