Investeringen verder gestegen

De investeringen zijn in het derde kwartaal van 2011 met 5,0 procent toegenomen ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder. De groei was vergelijkbaar met die in het tweede kwartaal, maar veel lager dan die in het eerste kwartaal (10,1 procent).

Bruto-investeringen

Bruto-investeringen

Stijgende verkoop bedrijfswagens

Sinds het eerste kwartaal van 2011 stijgen de investeringen in woningen met 4,7 procent. Dit hangt samen met de oplevering van nieuwe woningen. In het eerste kwartaal stegen de investeringen in woningen nog fors, hierna in een meer gematigd tempo. De investeringen in bedrijfsgebouwen stegen in het derde kwartaal met een kleine 2 procent, een vergelijkbaar tempo als in het tweede kwartaal. Terwijl de autoverkopen aan huishoudens (die niet gerekend worden tot de investeringen) terugvielen, werden er juist veel meer bedrijfswagens aangeschaft. De investeringen in machines en installaties bleven met 7,9 procent stevig toenemen.

Maandcijfers over bedrijfsinvesteringen vindt u in het Conjunctuurbericht.