Bescheiden groei bedrijfsinvesteringen

In november 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 3 procent groter dan in november 2010. De groei van de bedrijfsinvesteringen was daarmee even groot als in oktober.

Ondanks de groei in 2011 bevinden de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa zich nog op een zeer laag niveau. In november 2011 werd er nog altijd ruim 12 procent minder geïnvesteerd dan drie jaar eerder.

Volgens de Investeringsradar van januari 2012 zijn de omstandigheden voor de investeringen nauwelijks veranderd.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.