Groei bedrijfsinvesteringen iets toegenomen

In september 2011 groeide het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa met ruim 6 procent ten opzichte van september 2010. De toename was iets groter dan in augustus, toen de groei iets onder de 6 procent lag.

Vooral de groei van de investeringen in gebouwen was groter dan in augustus. Dit kan samenhangen met het tijdelijk lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties van woningen. Op 1 oktober 2010 werd dit tarief verlaagd van 19 naar 6 procent. September 2011 was de laatste maand waarin het lage tarief gold. Vanaf 1 oktober ligt het tarief weer op 19 procent.

De groei van de bedrijfsinvesteringen werd in september niet beïnvloed door een werkdageffect, in tegenstelling tot in augustus. September telde in 2011 even veel werkdagen als in 2010; in augustus was er een werkdag meer.

Ondanks de groei in 2011 bevinden de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa zich nog steeds op een zeer laag niveau. In september 2011 werd er nog altijd bijna 18 procent minder geïnvesteerd dan in september 2008, de maand waarin de Amerikaanse bank Lehman Brothers failliet ging.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

De Investeringsradar van november 2011 laat zowel verslechteringen als een enkele verbetering zien.

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.