Bescheiden groei bedrijfsinvesteringen

In december 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 3 procent groter dan in december 2010. De groei was daarmee iets groter dan in november, toen de bedrijfsinvesteringen ruim 2 procent hoger waren dan een jaar eerder.

De iets grotere toename van de bedrijfsinvesteringen is geheel toe te schrijven aan hogere investeringen in bouwwerken. Dit komt deels door het werkdagenpatroon. In de industrie waren er minder werkdagen dan een jaar eerder, maar in de bouw door een later begin van de kerstvakantie juist meer. Daarnaast speelden weersinvloeden een belangrijke rol. December 2010 was een barre maand waarin de productie van de bouwnijverheid werd belemmerd door vorstverlet. In december 2011 ondervonden de ondernemers in de bouw daarentegen weinig hinder van het weer.

De bedrijfsinvesteringen bevinden zich nog steeds op een zeer laag niveau. In december 2011 werd er nog altijd bijna 13 procent minder geïnvesteerd dan voor de kredietcrisis.

Volgens de Investeringsradar van februari 2012 zijn de omstandigheden voor de investeringen iets verbeterd.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.