Kwart bedrijfsinvesteringen in buitenlandse handen

Bijna een kwart van de bedrijfsinvesteringen in de Nederlandse economie kwam in 2010 voor rekening van bedrijven in buitenlandse handen. Het grootste buitenlandse aandeel komt van Franse bedrijven.

Frankrijk grootste buitenlandse investeerder

In 2010 investeerden bedrijven 39,7 miljard euro in de Nederlandse economie. Bedrijven in buitenlandse handen waren goed voor bijna 24 procent van deze investeringen. Bedrijven onder Franse zeggenschap hadden met 6 procent het grootste aandeel, gevolgd door Duitse bedrijven met 5,1 procent.

Ruim 16 procent van de investeringen kan worden toegeschreven aan landen binnen de Europese Unie. Van de landen buiten de EU was de Verenigde Staten met 4,1 procent de grootste investeerder. Het gaat bij bedrijfsinvesteringen bijvoorbeeld om investeringen in bedrijfsruimten, machines, computers en vervoermiddelen.

Investeringen bedrijven naar land van zeggenschap, 2010

Investeringen bedrijven naar land van zeggenschap, 2010

Hoogste buitenlandse aandeel in industrie

De investeringsbijdrage van buitenlandse bedrijven is het hoogst in de industrie. Daar was 42 procent van de 6 miljard investeringen afkomstig van bedrijven onder buitenlandse zeggenschap. De Verenigde Staten had met 13 procent het hoogste aandeel, op enige afstand gevolgd door Franse bedrijven met een aandeel van 6 procent. De industrie is de enige sector waar het merendeel van de buitenlandse investeringen afkomstig was uit landen buiten de EU.

Aandeel buitenlandse bedrijfsinvesteringen naar sector, 2010

Aandeel buitenlandse bedrijfsinvesteringen naar sector, 2010

Veel buitenlandse investeringen in vervoer, weinig in de bouw

De bedrijfsinvesteringen in de sector vervoer, informatie en communicatie bedroegen 8,1 miljard. Hiervan kwam 29 procent van buitenlandse bedrijven. Franse bedrijven leverden met een aandeel van bijna 7 procent de grootste bijdrage. Binnen de bouwnijverheid werd het minst geïnvesteerd door buitenlandse bedrijven. Hier waren de investeringen door Nederlandse bedrijven ook relatief laag.

De totale investeringen, door zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven, waren met 718 miljoen het laagst in de horeca. In de energiesector waren de buitenlandse investeringen zo goed als volledig afkomstig uit EU-landen.

Fons Bruls en Kasper Leufkens

Bron: Bedrijfsinvesteringen 2010 (maatwerktabel)