Groei bedrijfsinvesteringen zwakt af

In oktober 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa ruim 2 procent groter dan in oktober 2010. De groei van de bedrijfsinvesteringen was daarmee kleiner dan in september, toen de bedrijfsinvesteringen ruim 6 procent hoger waren dan een jaar eerder.

De groei van de investeringen in gebouwen sloeg in oktober om in een krimp. Dit kan samenhangen met het vervallen lage btw-tarief op verbouwingen en renovaties van woningen. Op 1 oktober 2010 werd dit tarief verlaagd van 19 naar 6 procent. Vanaf 1 oktober 2011 ligt het tarief weer op 19 procent. Vooral kleine bouwbedrijven zagen in oktober hun omzet flink afnemen ten opzichte van oktober 2010. In september realiseerden zij nog een veel hogere omzet dan een jaar eerder.

Ondanks de groei in 2011 bevinden de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa zich nog op een zeer laag niveau. In oktober 2011 werd er nog altijd bijna 18 procent minder geïnvesteerd dan drie jaar eerder.

De Investeringsradar van december 2011 laat zowel verbeteringen als verslechteringen zien.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Meer cijfers staan in het Dossier Conjunctuur.