Bedrijfsinvesteringen blijven groeien

In mei 2011 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa bijna 10 procent groter dan in dezelfde maand een jaar eerder. De toename was daarmee groter dan in april, toen de groei bijna 5 procent bedroeg.

Een belangrijk deel van de groei in mei is toe te schrijven aan een werkdageffect. Mei 2011 telde vier werkdagen meer dan mei 2010. April had even veel werkdagen als een jaar eerder.

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

Bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa (volume)

De Investeringsradar van juli 2011 laat zowel verbeteringen als verslechteringen zien.

Meer cijfers staan op de themapagina Bedrijven.