Zoekresultaten

124 resultaten voor keyword:armoede
124 resultaten voor keyword:armoede

Pagina 2 van 5

Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken

Gezondheid, beperkingen, pijn, zorggebruik Aandoeningen, mantelzorg, langdurige aandoeningen

Cijfers

Opnieuw minder werkenden met armoederisico

1,9 procent van alle werkenden maakte in 2020 deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. In 2013 was dit nog 3,5 procent.

Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2021

Wat zijn de recente trends in het risico op armoede in Nederland, in het bijzonder bij minderjarige kinderen en bij werkenden? Welk verband heeft het armoederisico met andere financiële en met...

Publicaties

221 duizend kinderen met armoederisico, laagste aantal in 25 jaar

In 2020 maakten 221 duizend kinderen tot 18 jaar deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Dat is het laagste aantal in 25 jaar.

Artikelen

Dashboard armoede thuiswonende kinderen, 2015-2019

Dashboard met informatie over verschillende aan armoede gerelateerde kenmerken van kinderen en hun huishoudens

Publicaties

Inkomens verdeeld, 40 jaar in vogelvlucht

Deze publicatie geeft in vogelvlucht de belangrijkste ontwikkelingen in de inkomensverdeling tussen huishoudens, de inkomensongelijkheid en -herverdeling, belasting- en premiedruk, koopkracht,...

Publicaties

Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager

In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep aldus risico op armoede.

Artikelen

Armoederisico bevolking in 2019 een fractie lager

In 2019 maakte 6,2 procent van de Nederlandse bevolking deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens en liep aldus risico op armoede.

Artikelen

Financiële gevolgen van echtscheiding

Financiële gevolgen voor mannen en vrouwen bij een echtscheiding, in relatie tot economische zelfstandigheid.

Publicaties

Vrouwen lopen na scheiding steeds minder risico op armoede

Van vrouwen die in 2017 zijn gescheiden, had 17 procent een jaar na de scheiding een inkomen onder de lage-inkomensgrens, van de gescheiden mannen was dat 7 procent

Artikelen

Aantal kinderen in armoede bleef in 2018 gelijk, langdurige armoede daalde

Het aantal kinderen dat in een gezin woont met risico op armoede is in 2018 gelijk gebleven met 264 duizend. Het aantal kinderen in een gezin dat al minstens vier jaar moest rondkomen van een laag...

Artikelen

Armoederisico in 2018 gelijk gebleven

In 2018 had 7,9 procent van de Nederlandse huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Daarmee bleef het armoederisico voor het derde jaar op rij onveranderd.

Artikelen

Armoede en sociale uitsluiting 2019

In Armoede en sociale uitsluiting 2019 staan recente ontwikkelingen op het gebied van armoede en levensomstandigheden in Nederland centraal. Om armoede af te bakenen is voornamelijk gebruik gemaakt...

Publicaties

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2019)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Onderzoek risico vervoersarmoede in stroomversnelling

Het CBS en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben onderzoek gedaan naar een indicator om het ‘risico op vervoersarmoede’ te meten.

Artikelen

Van werkenden loopt zzp’er meeste risico op armoede

Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) lopen vaker dan werknemers en zelfstandigen met personeel (zmp’ers) risico op een inkomen onder de lage-inkomensgrens.

Artikelen

Armoederisico in 2017 toegenomen

Ontwikkelingen in (langdurige) armoede bij huishoudens

Publicaties

Armoederisico in 2017 toegenomen

Ontwikkelingen in (langdurige) armoede bij huishoudens

Artikelen

Meeste daklozen hadden al jaren een laag inkomen

Daklozen: laagopgeleide, niet-westerse, alleenstaande mannen in relatieve armoede; meesten niet dakloos na echtscheiding

Artikelen

CBS en gemeente Groningen brengen armoede in beeld

Door het Urban Data Center heeft de gemeente Groningen nu meer zicht op inkomens van groepen inwoners

Artikelen

Meer huishoudens met risico op armoede in 2017

In 2017 hadden 599 duizend van de ruim 7,3 miljoen huishoudens een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Het aandeel huishoudens met een armoederisico was daarmee 8,2 procent.

Artikelen

Helft vluchtelingenhuishoudens loopt risico op armoede

Meer dan de helft van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond heeft een laag inkomen, ruim 6 keer zo vaak als gemiddeld in Nederland (8,2 procent). Bij huishoudens met een hoofdkostwinner...

Artikelen

Eerste Research Data Center in Schagen van start

In dit Research Data Center werken de gemeente Schagen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samen om lokale beleidsvragen te beantwoorden.

Artikelen

Kwetsbare groepen centraal in beleid gemeente Den Haag

Gelijke kansen voor kinderen, participatie van ouderen, tegengaan van schulden en toegang tot armoedevoorzieningen

Artikelen

Langdurige armoede verder toegenomen in 2016

In totaal moesten 590 duizend huishoudens in 2016 rondkomen van een laag inkomen.

Artikelen