Zoekresultaten

63 resultaten voor keyword:alcoholgebruik
63 resultaten voor keyword:alcoholgebruik

Pagina 2 van 3

Met het oog op de tijd, een blik op de tijdsbesteding van Nederlanders

Het rapport ‘Met het oog op de tijd’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau laat zien hoe het precies zit met de tijdsbesteding van Nederlanders.

Artikelen

Voeding in Nederland relatief goedkoop

In Nederland zijn voedingsmiddelen iets goedkoper dan gemiddeld in de Europese Unie. De prijs van sigaretten ligt iets boven en die van alcohol iets onder het gemiddelde.

Artikelen

Meningen over de eigen bijdrage aan de gezondheidszorg

In dit artikel wordt nagegaan hoe de Nederlandse bevolking denkt over de eigen bijdrage voor een aantal zorgkosten. De resultaten laten zien dat veel mensen voorstander zijn van een eigen bijdrage...

Artikelen

Stijgende levensverwachting en veranderde leefstijl

In Nederland is de afgelopen jaren de levensverwachting duidelijk gestegen. Was in 1970 de levensverwachting bij geboorte nog 70 jaar en tien maanden voor mannen en 76 jaar en zes maanden voor...

Artikelen

Drinken, roken, bewegen en overgewicht en de onderwijsloopbaan

Experimenteren met roken, alcohol en drugs hoort bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Daarnaast is onvoldoende lichaamsbeweging en overgewicht een toenemend probleem bij Nederlandse...

Artikelen

Frequente aankopen stijgen harder in prijs dan niet-frequente

Producten die de consument frequent koopt zijn de afgelopen vijf jaar bijna twee maal zo hard in prijs gestegen als producten die niet frequent worden gekocht.

Artikelen

Gezondheid bewoners aandachtswijken iets vooruit

De gezondheidstoestand en leefstijl van mensen in aandachtswijken is minder goed dan daar buiten. De geestelijke gezondheid en de ervaren gezondheid verbeterden er de laatste jaren echter wel en het...

Artikelen

Vooral jongens verleid door drank en drugs

Ruim twee derde van de jongeren beweegt te weinig, rookt, drinkt overmatig of gebruikt cannabis.

Artikelen

Terugblikken, een eeuw in statistieken

Het CBS verzamelt en publiceert al meer dan een eeuw gegevens over Nederland. Dit boekje bevat een selectie van thema's en onderwerpen. Hierin is te lezen hoe Nederland zich in de afgelopen eeuw...

Publicaties

Circa 400 duizend bloeddonors in Nederland

Ongeveer 400 duizend Nederlanders zijn bloeddonor. Dat is 4 procent van de 18- tot 70-jarigen, de leeftijdsgroep die donor mag zijn.

Artikelen

Gemiddeld 1 glas alcohol per dag

Gemiddeld drinken Nederlanders van 12 jaar of ouder 1 glas alcohol per dag. Dit is inclusief de Nederlanders die nooit alcohol drinken.

Artikelen

Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Nederlanders boeken de laatste jaren nauwelijks winst bij het streven naar een gezondere leefstijl.

Artikelen

Nederlanders drinken steeds meer Duitse wijn

Nederland voerde in 2008 ruim 71 miljoen liter Duitse wijn in. Dat is 13 procent meer dan in 2007.

Artikelen

Jeugd en integratie (1e kwartaalrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor)

In dit rapport staan de verschillen en overeenkomsten tussen de allochtone en autochtone jeugd in ons land beschreven, aan de hand van de indicatoren die op de website Landelijke Jeugdmonitor staan.

Artikelen

Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Nederlanders zijn het afgelopen jaar nauwelijks gezonder gaan leven. In het streven naar vermindering van roken, alcoholgebruik en overgewicht, en vermeerdering van lichaamsbeweging is weinig tot...

Artikelen

Veel verschillen, meer sociale binding

Vandaag verschijnt het boek De Nederlandse samenleving 2008. Hierin beschrijft het CBS op vele maatschappelijke terreinen de belangrijkste ontwikkelingen. Het laat trends zien en geeft inzicht in de...

Artikelen

Nederland: matigheidseiland binnen Europa

Vrijwel nergens in Europa wordt zo weinig gedronken als in Nederland.

Artikelen

Kwart ingevoerde wijn komt niet uit Europa

In 2007 heeft Nederland 423 miljoen liter wijn geïmporteerd. Dat is 30 miljoen liter meer dan in 2006.

Artikelen

Gezonde leefstijl wint langzaam terrein

De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven.

Artikelen
Artikelen

Criminaliteit en rechtshandhaving 2006

De publicatie ‘Criminaliteit en rechtshandhaving’ is een statistisch naslagwerk op het gebied van de strafrechtsketen. De opgenomen informatie is ontleend aan databases, onderzoeksrapporten en...

Publicaties