Stijgende levensverwachting en veranderde leefstijl

In Nederland is de afgelopen decennia de levensverwachting duidelijk gestegen. Was in 1970 de levensverwachting bij geboorte nog 70 jaar en tien maanden voor mannen en 76 jaar en zes maanden voor vrouwen, in 2010 is dat 78 jaar en tien maanden, respectievelijk 82 jaar en acht maanden.

De belangrijkste redenen voor deze toename zijn de toegenomen medische mogelijkheden en de betere gezondheidszorg. Ondanks de toegenomen levensverwachting is het aantal jaren dat men gemiddeld leeft zonder chronische ziekten licht afgenomen. Paradoxaal genoeg is ook dit deels het gevolg van de steeds toenemende medische mogelijkheden: betere opsporing en diagnose en betere behandelmethoden maken dat ziekten eerder worden herkend en dat mensen langer met dergelijke aandoeningen blijven leven.

Bijna de helft van de volwassenen is te zwaar

In 2010 was bijna de helft van alle volwassenen te zwaar. Vooral mannen vanaf circa 30 jaar zijn vaak te zwaar, oplopend van bijna 50 procent voor de 30-40 jarigen tot bijna tweederde voor de 65 tot 75 jarige mannen. Vrouwen hebben vaker ernstig overgewicht, dat wil zeggen een BMI van 30 of meer. Dat geldt vooral voor vrouwen van 55 jaar en ouder. Gemiddeld heeft één op de tien Nederlanders te maken met ernstig overgewicht. Van de jongeren van vier tot 20 jaar was 13 tot 14 procent te zwaar waarvan één tegen vier zelfs veel te zwaar.
Het aantal mensen dat rookt is de laatste jaren sterk afgenomen. Rookte in 1998 nog één op de drie Nederlanders van 12 jaar en ouder, in 2010 was dat één op de vier. Het vaakst wordt gerookt door 20 tot 30-jarigen: in 2010 rookte bijna 40 procent van mannen tussen de 20 en 30 jaar en iets meer dan 31 procent van de vrouwen.

Veel zware drinkers onder jongeren van 16 tot 20 jaar

Nederlanders zijn in de afgelopen jaren iets matiger gaan drinken. Toch drinkt in 2010 15,5 procent van alle mannen en 3,4 procent van alle vrouwen van 12 jaar en ouder minstens één dag per week zes glazen of meer. Meer dan één op de tien mannen drinkt dagelijks gemiddeld drie glazen of meer.
Relatief groot is het alcoholgebruik door jongeren. Drie kwart van de jongeren tussen 16 en 20 jaar heeft ooit alcohol gedronken. Bijna 13 procent dronk in 2010 minstens één dag in de week zes glazen alcohol of meer (ruim 21 procent van de mannen tegen minder dan 5 procent van de vrouwen). Alleen onder 20 tot 30 jarigen is het percentage zware drinkers hoger: bijna 28 procent van de mannen en bijna 8 procent van de vrouwen.

Overgewicht naar leeftijd, 2010

Overgewicht naar leeftijd

Bron:
Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken