Jeugd en integratie (1e kwartaalrapport 2009 Landelijke Jeugdmonitor)

omslag

In dit rapport staan de verschillen en overeenkomsten tussen de allochtone en autochtone jeugd in ons land beschreven, aan de hand van de indicatoren die op de website Landelijke Jeugdmonitor staan.

Dit rapport maakt onderdeel uit van een reeks publicaties horende bij de website Landelijke Jeugdmonitor. Deze website voert het CBS uit in opdracht van het Programmaministerie voor Jeugd en Gezin.