De Nederlandse Samenleving

Ebooks:

Omslag van "De Nederlandse Samenleving"

Op vele gebieden is de Nederlandse samenleving in beweging. Vaak zijn de veranderingen markant in een historisch of Europees perspectief, op andere terreinen is sprake van continuïteit.
De Nederlandse samenleving 2007 biedt een totaalbeeld van de meest relevante veranderingen. Het gaat onder meer over verkleuring en vergrijzing, de leefsituatie van niet-westerse allochtonen, trends in werk en uitkeringsafhankelijkheid, inkomenverdeling, sociale samenhang en (afnemende) gevoelens van onveiligheid.

De Nederlandse samenleving 2007
Kengetal: A-314
ISSN: 1874-9941
ISBN: 978-90-357-1787-9
Prijs: € 64,00