Kwart ingevoerde wijn komt niet uit Europa

In 2007 heeft Nederland 423 miljoen liter wijn geïmporteerd. Dat is 30 miljoen liter meer dan in 2006. Een kwart van de wijn, 106 miljoen liter, kwam niet uit Europa. Het aandeel van niet-Europese landen in de totale Nederlandse wijninvoer is sinds 1998 meer dan verdubbeld.

Meer wijn uit Chili, Argentinië en Australië

Nederlanders drinken steeds meer wijn uit Chili. In 2007 was de invoer uit dit land 27 miljoen liter. Het aandeel van Chili in de totale wijninvoer is in de periode 1998–2007 verdrievoudigd en bedraagt inmiddels 6 procent. De aandelen van Argentinië en Australië in de wijninvoer zijn respectievelijk 3 en 5 procent. Uit Argentinië komt al net zoveel wijn als uit de Verenigde Staten.

Zuid-Afrika is nog steeds het belangrijkste niet-Europese wijnland. In 2007 kwam daar 31 miljoen liter wijn vandaan, 7 procent van alle wijninvoer. In 2004 was dat aandeel echter nog 13 procent.

Wijnimport uit niet-Europese wijnlanden

Wijnimport uit niet-Europese wijnlanden

Duitse wijn in trek

Ook Duitse wijn wordt steeds meer gedronken. Ons land importeerde het afgelopen jaar 63 miljoen liter wijn uit Duitsland. Dit is 14 miljoen liter meer dan in 2006, bijna de helft van de toename van de wijninvoer in 2007. Het aandeel Duitse wijn is gestegen van 8 procent in 1998 naar 15 procent in 2007.

Frankrijk de grootste wijnleverancier, maar aandeel daalt

Frankrijk is met 134 miljoen liter in 2007 nog altijd de grootste wijnleverancier. De invoer is ten opzichte van 2006 licht toegenomen. Het aandeel van Frankrijk in de Nederlandse wijninvoer is echter voor het vierde achtereenvolgende jaar gedaald. Het aandeel is tussen 1998 en 2007 afgenomen van 47 naar 32 procent.

Aandeel Frankrijk en Duitsland in wijninvoer

Aandeel Frankrijk en Duitsland in wijninvoer

Wijnconsumptie blijft toenemen

Nederlanders drinken steeds meer wijn. In 2007 bedroeg de wijnconsumptie 21,6 liter per hoofd. In 1998 was dat nog 18,4 liter.

Wiel Packbier
 
Bron: StatLine, Internationale handel