Vooral jongens verleid door drank en drugs

Ruim twee derde van de jongeren beweegt te weinig, rookt, drinkt overmatig of gebruikt cannabis. Het zijn vooral jongens en autochtonen die genotmiddelen gebruiken, en vooral allochtone jongeren die onvoldoende bewegen. Een op de vijf jongeren combineert twee of meer van deze ongezonde gedragingen.

Een op de vijf jongeren zware drinker

In de periode 2007/2009 rookte een op de vijf jongeren (15 tot 25 jaar) dagelijks, was ook een op de vijf een zware drinker en had een op de tien in de maand voorafgaand aan het onderzoek cannabis gebruikt. Ook bewoog de helft van de jongeren onvoldoende.

Het zijn vooral de jongens die zich laten verleiden tot het gebruiken van drank en drugs. Zo was 28 procent van de jongens zware drinker en gebruikte 12 procent cannabis. Onder meisjes was dat respectievelijk 11 en 5 procent. Het aandeel dagelijkse rokers en het aandeel dat niet voldeed aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen was voor jongens en meisjes ongeveer gelijk.

Ongezonde leefstijlen jongeren (15 tot 25 jaar) naar geslacht, 2007/2009

Ongezonde leefstijlen jongeren (15 tot 25 jaar) naar geslacht, 2007/2009

Autochtonen roken en gebruiken alcohol, allochtonen bewegen te weinig

Het aandeel dagelijkse rokers en zware drinkers onder autochtone jongeren was hoger dan onder allochtone jongeren. Daarentegen was het aandeel allochtone jongeren dat voldoende bewoog juist lager dan onder hun autochtone leeftijdsgenoten. Het gebruik van cannabis was ongeveer gelijk. Onvoldoende bewegen is zowel voor allochtonen als voor autochtonen het meest voorkomende ongezonde gedrag.

Ongezonde leefstijlen jongeren (15 tot 25 jaar) naar herkomst, 2007/2009

Ongezonde leefstijlen jongeren (15 tot 25 jaar) naar herkomst,, 2007/2009

Een op de vijf jongeren combineert ongezonde gedragingen

Een op de vijf jongeren combineert minstens twee ongezonde gedragingen. Van alle jongeren (15 tot 25 jaar) gebruikte 14 procent één of meerdere middelen én bewoog daarnaast te weinig volgens de norm. Ruim 5 procent gebruikte meerdere middelen, maar kreeg wel voldoende beweging. Als jongeren meerdere middelen gebruikten, ging het vaak om tabak en cannabis. Daartegenover kreeg een derde van de jongeren voldoende beweging en was daarnaast geen zware drinker, dagelijkse roker of gebruiker van cannabis.

Combinaties ongezonde gedragingen jongeren (15 tot 25 jaar), 2007/2009

Combinaties ongezonde gedragingen jongeren (15 tot 25 jaar), 2007/2009

Francis van der Mooren en Jan-Willem Bruggink

Bron: 
• Een op de vijf jongeren heeft ongezonde leefstijl, Bevolkingstrends, 1e kwartaal 2011
• StatLine, Gezondheid, leefstijl, gebruik van zorg
• StatLine, Drugsgebruik, leeftijd en geslacht gebruiker