Zoekresultaten

1127 resultaten voor gewenste arbeidsduur
1127 resultaten voor gewenste arbeidsduur

Pagina 1 van 46

Binding met de arbeidsmarkt, onbenut arbeidspotentieel; arbeidsduur

Gewenste arbeidsduur Binding met de arbeidsmarkt, arbeidsduur, geslacht, leeftijd, onderwijs

Cijfers

Werknemersbanen en reisafstand; SBI (2008), arbeidsduur, woon- en werkregio

Banen van werknemers naar SBI, arbeidsduur, woonregio, werkregio Banen, woonregio, werkregio, SBI, arbeidsduur

Cijfers

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2020=100) naar cao-sector en SBI 2008

Cijfers

Arbeidsduur: hoeveel uren werken mensen in Nederland?

Cijfers over de arbeidsduur van werkenden kunnen uiteenlopen vanwege het gebruik van verschillende definities, databronnen en verschillen in doelpopulaties. In dit artikel zijn de verschillende...

Publicaties

Verdeling werk en zorg tussen vaders en moeders vaak anders dan gewenst

4 op de 10 ouders van kinderen jonger dan 18 jaar zouden werk en zorg het liefst gelijk verdelen. In de praktijk is dat voor nog geen 1 op de 10 stellen het geval.

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

AZW-Breed; gem. arbeidsduur per week en beroepen, 2022

De gemiddelde arbeidsduur per week en de meest voorkomende beroepen (per branche) van personen van 15 tot 75 jaar die werkzaam zijn in zorg en welzijn

Cijfers

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Banen, arbeidsduur en loon uitgesplitst naar economische activiteit en kenmerken van baan, werknemer en bedrijf.

Cijfers

Arbeidsongevallen werknemers; herkomst en arbeidsduur

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Herkomst en arbeidsduur

Cijfers

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden BIG Beroepen en specialismen en sector van economische activiteit

Cijfers

Arbeidsduur zzp-ers naar AZW branches, 2022 en 2020-2022

Arbeidsduur van zzp-ers naar AZW branches, verslagjaar 2022 en driejaarsgemiddelden 2020-2022.

Cijfers

Arbeidsongevallen werknemers; migratieachtergrond en arbeidsduur

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Migratieachtergrond en arbeidsduur

Cijfers

AZW-smal: Arbeidsduur per week, branche, geslacht, maart 2022

AZW-smal: Gewerkte uren (arbeidsduur) per week per baan/werknemer naar branche, geslacht, maart 2022

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Inkomen van tweeverdieners: hoeveel beide partners (willen) bijdragen

Centraal in het artikel staat de vraag in welke mate de partners uit werkende stellen willen bijdragen aan het gezamenlijke inkomen en hoe dit in de praktijk gebeurt. Deze vraag wordt vanuit zowel...

Publicaties

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken, positie werkkring, kenmerken

Werkzame beroepsbevolking, thuiswerken, positie werkkring geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Werknemers; overwerken, positie werkkring, kenmerken

Werknemers, overwerken, overwerkuren, positie in de werkkring Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur, beroep

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking, anciënniteit Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring, arbeidsduur

Cijfers

Arbeidsdeelname; paren

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Aantal kinderen, leeftijd jongste kind

Cijfers

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, GWU

Cijfers

Pendelaars Hoeksche Waard, december 2021

Aantal banen van werknemers per gemeente die in Hoeksche Waard wonen of werken, uitgesplitst naar regio, geslacht, leeftijd, arbeidsduur en bedrijfstak.

Cijfers

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Geluk en tevredenheid met werk Hebben van betaald werk, arbeidsduur

Cijfers