Zoekresultaten

1019 resultaten voor gewenste arbeidsduur
1019 resultaten voor gewenste arbeidsduur

Pagina 1 van 41

Gewenste arbeidsduur

Gewenst aantal uren dat een persoon per week wil werken.

Overig

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur, SBI2008; kerncijfers

Banen, arbeidsduur en loon uitgesplitst naar economische activiteit en kenmerken van baan, werknemer en bedrijf.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2010=100)

Cao-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur Indexcijfers (2010=100) naar cao-sector en SBI 2008.

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; meer of minder willen werken, 2003-2021

Werkzame beroepsbevolking Gewenste arbeidsduur, geslacht, positie in de werkkring, arbeidsduur

Cijfers

Hoeveel werkenden zijn er in Nederland en wat is hun arbeidsduur?

Deze tabel geeft het totaal aantal personen van de werkzame beroepsbevolking in Nederland weer en hun arbeidsduur

FAQ's

AZW-smal: Arbeidsduur per week, branche, geslacht, maart 2022

AZW-smal: Gewerkte uren (arbeidsduur) per week per baan/werknemer naar branche, geslacht, maart 2022

Cijfers

Klein aantal bedrijven met langdurige problematische schulden

Minder dan 1 procent van de bedrijven heeft een hogere schuldenlast dan voor de coronacrisis, beoordeelt deze als problematisch, en verwacht bovendien meer dan 5 jaar nodig hebben om de schuldenlast...

Artikelen

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking, arbeidsduur Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring

Cijfers

Arbeidsongevallen werknemers; migratieachtergrond en arbeidsduur

Werknemers met arbeidsongeval, verzuim na arbeidsongeval, letsel Migratieachtergrond en arbeidsduur

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; positie in de werkkring

Werkzame beroepsbevolking, flexwerker, zzp Positie in de werkkring, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur

Cijfers

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Jaarlijkse arbeidsduur

De met de werknemer overeengekomen arbeidsduur per jaar in uren. Niet-gewerkte uren in verband met vakantie, arbeidsduurverkorting (adv), feestdagen en extra vrije tijd voor ouderen zijn hierop in...

Overig

Potentiële arbeidsduur

De met de werknemer overeengekomen arbeidsduur per week vermenigvuldigd met het aantal weken per jaar.

Overig

Overeengekomen arbeidsduur

De duur van de arbeid die in samenspraak met de werknemer door de werkgever is vastgesteld.

Overig

Wekelijkse arbeidsduur

De met de werknemer overeengekomen arbeidsduur per week in uren. Arbeidsduurverkorting in de vorm van vrije dagen is hierin niet verdisconteerd, adv-uren wel.

Overig

Gemiddelde arbeidsduur

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

Overig

Contractuele arbeidsduur

De in de CAO's overeengekomen arbeidsduur van voltijdwerknemers.

Overig

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Betaalde arbeidsduur (ako)

In het Arbeidskostenonderzoek (ako) van het CBS wordt hieronder verstaan: de som van overeengekomen arbeidsuren (ako), verminderd met adv-uren, niet-doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of...

Overig

Medisch geschoolden; werknemers, arbeidsduur; specialisme, sector, leeftijd

Gemiddeld aantal gewerkte uren per week voor medisch geschoolden BIG Beroepen en specialismen en sector van economische activiteit

Cijfers

Betaalde arbeidsduur (NR)

In de Nationale rekeningen (NR) van het CBS wordt hieronder verstaan: de som van overeengekomen arbeidsuren (NR) en betaalde overwerkuren.

Overig