Zoekresultaten

1024 resultaten voor gewenste arbeidsduur
1024 resultaten voor gewenste arbeidsduur

Pagina 3 van 41

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Hoge arbeidsdeelname, maar lage arbeidsduur

Sociaal-economische trends, 4e kwartaal 2006

Artikelen

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2012

Arbeidskosten, structuur van arbeidskosten en structuur van arbeidsduur naar bedrijfstak (SBI 2008)

Cijfers

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, arbeidsduur, bedrijfstak, 2008

Structuur van de arbeidskosten en arbeidsduur. Naar bedrijfstak (SBI 2008).

Cijfers

Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers

Banen, arbeidsjaren, arbeidsduur per baan, arbeidsvolume, lonen. jaar- en kwartaallonen, geslacht, economische activiteit.

Cijfers

Gemiddelde arbeidsduur afgelopen jaren nauwelijks veranderd

In 2010 behoorden bijna 7,4 miljoen mensen tot de werkzame beroepsbevolking. Gemiddeld werkten zij 34,4 uur per week.

Artikelen

Contractuele arbeidsduur volwassen werknemers (1990=100)

Contractuele arbeidsduur jaarlijks, volwassen werknemers, 1990=100, naar standaard bedrijfsindeling 1993 (SBI'93).

Cijfers

Arbeidsomstandigheden werknemers; herkomst en arbeidsduur 2005-2013

Arbeidsomstandigheden, slachtofferschap op het werk, burnout Herkomst, arbeidsduur

Cijfers

Organisatiegraad werknemers; arbeidsduur, arbeidsrelatie, 2000-2004, 2006

Organisatiegraad van werknemers naar geslacht, arbeidsrelatie, arbeidsduur en werktijden.

Cijfers

Deeltijders minder tevreden over arbeidsduur dan voltijders

In 2008 was de overgrote meerderheid van de werknemers in Nederland, bijna 86 procent, tevreden over het aantal uren dat zij per week werkt.

Artikelen

Meer uren formele kinderopvang bij hogere arbeidsduur

Moeders die veel uren werken, maken meer gebruik van formele kinderopvang dan moeders met een kleine baan.

Artikelen

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang, 2016

Arbeidsduur van werknemers in de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk naar woonregio, 2016

Cijfers

Werkgelegenheid; banen, lonen, arbeidsduur; kerncijfers 2006-2009

Arbeidsvolume, gemiddelde beloning per baan, gemiddelde arbeidsduur Geslacht, leeftijd, dienstverband, bedrijfsgrootte, cao-sector

Cijfers

Loonstructuuronderzoek(LSO); dienstverband, arbeidsduur en beroep 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO), banen en bruto loon per uur, maand en jaar naar dienstverband, arbeidsduur en beroep.

Cijfers

Loonstructuuronderzoek (LSO); dienstverband, arbeidsduur en opleiding, 2002

Loonstructuuronderzoek (LSO), banen en bruto loon per uur, maand en jaar naar dienstverband, arbeidsduur en opleiding.

Cijfers

Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, 2002

Sociaal-economische maandstatistiek, december 2003

Artikelen

Horeca arbeidsduur per sector, Tabel 1716 deel II

Tabel_1716_deel_II Sector Horeca bevat cijfers over de arbeidsduur en positie in de werkkring van werkzame personen van 15 tot 75 jaar in de sector I Horeca 2017-2018.

Cijfers

Banen, lonen en arbeidsduur van werknemers, 2000-2001

Sociaal-economische maandstatistiek, april 2003

Artikelen

Moeders met werk naar arbeidsduur en gemiddeld loon in 2009

Cijfers over moeders met een baan naar arbeidsduur en gemiddeld loon in 2009. Opdrachtgever: ministerie van SZW.

Cijfers