AZW-smal: Arbeidsduur per week, branche, geslacht, maart 2022

Deze tabellen bevatten cijfers over alle banen op de arbeidsmarkt zorg en welzijn smal, gepresenteerd naar geslacht, de branche (van de grootste baan) en het aantal uren (exclusief overwerkuren) dat er per week gewerkt wordt.
In tabel 1 worden de cijfers getoond per baan; verschillende banen van een persoon worden apart geteld en kunnen in verschillende branches terecht komen. In tabel 2 worden de cijfers getoond per werknemer; indien een werknemer meerdere banen heeft, dan wordt het aggregaat van de gewerkte uren getoond bij de branche van de baan waarin de werknemer het hoogste aantal uren per week werkt. Er wordt gekeken naar alle banen die bestonden op 31 maart 2022.

Deze tabellen zijn ontwikkeld in het kader van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) op basis van beschikbare gelden voor het ontsluiten van nieuwe databronnen en technieken. Voor meer trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt in zorg en welzijn, zie azwstatline.cbs.nl.