Zoekresultaten

1025 resultaten voor gewenste arbeidsduur
1025 resultaten voor gewenste arbeidsduur

Pagina 2 van 41

Arbeidskosten; structuur arbeidskosten, -duur, bedrijfstak SBI2008, 2020

Arbeidskosten, arbeidsduur Bedrijfstakken/branches

Cijfers

Looncomponenten pensioenopbouw, 2021

Aantal banen, arbeidsvolume, arbeidsduur, (fiscaal) loon en geraamde pensioenbijdragen van werknemers in de doelgroep voor pensioenopbouw.

Cijfers

Emancipatiemonitor 2022

De Emancipatiemonitor beschrijft de positie van mannen en vrouwen op de terreinen onderwijs, arbeid, inkomen, werken en zorgen, slachtofferschap en veiligheid, en gezondheid. Ook wordt de...

Publicaties

Welzijn in relatie met opleiding en werk; kenmerken werk

Geluk, tevredenheid met het leven, met werk, met dagelijkse bezigheden Hebben van betaald werk, arbeidsduur

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; anciënniteit

Werkzame beroepsbevolking, anciënniteit Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, positie in de werkkring, arbeidsduur

Cijfers

Werkzame beroepsbevolking; gemiddeld inkomen

Persoonlijk (primair) en gestandaardiseerd inkomen, werkzamen Geslacht, positie werkkring, arbeidsduur en persoonskenmerken

Cijfers

Weinig anderhalfverdieners willen arbeidsduur veranderen

Paren waarvan de man voltijd en de vrouw deeltijd werkt, willen het minst vaak hun arbeidsduur aanpassen.

Artikelen

Beroep salarisadministrateurs 2021

Dit rapport bevat personen die werkzaam zijn in het beroep van salarisadministrateur voor het jaar 2021. Hierin zijn het geslacht, leeftijd, arbeidsduur, positie in de werkkring, bedrijfstak,...

Publicaties

Leven lang leren; werkzame beroepsbevolking, arbeidskenmerken

Deelname leven lang leren, werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) Geslacht, leeftijd, onderwijsvolgend, ancienniteit, arbeidsduur

Cijfers

Duurzame inzetbaarheid werkn.; migratieachtergrond en arbeidsbelemmeringen

Actuele inzetbaarheid werknemers, langer doorwerken, tevredenheid Migratieachtergrond, arbeidsduur

Cijfers

Grote rol overheid gewenst bij zorg voor kwetsbare groepen

De Nederlandse bevolking ziet voor sommige taken vaker een rol voor de overheid weggelegd dan voor andere. Vooral als het gaat om de zorg voor burgers die daar zelf minder goed toe in staat zijn,...

Artikelen

Psychosociale arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergr., arbeidsbelem.

PSA werknemers, werkdruk, burn-out, agressie, pesten, intimidatie Migratieachtergrond, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd

Cijfers

Fysieke arbeidsbelasting werkn.; migratieachtergrond, arbeidsbelemmeringen

Fysieke belasting werknemers, geluid, gevaarlijke stoffen beeldschermwerk Migratieachtergrond, arbeidsduur, arbeidsbelemmerd

Cijfers

Jaarlijkse arbeidsduur

De met de werknemer overeengekomen arbeidsduur per jaar in uren. Niet-gewerkte uren in verband met vakantie, arbeidsduurverkorting (adv), feestdagen en extra vrije tijd voor ouderen zijn hierop in...

Overig

Contractuele arbeidsduur

De in de CAO's overeengekomen arbeidsduur van voltijdwerknemers.

Overig

Potentiële arbeidsduur

De met de werknemer overeengekomen arbeidsduur per week vermenigvuldigd met het aantal weken per jaar.

Overig

Gemiddelde arbeidsduur

Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

Overig

Overeengekomen arbeidsduur

De duur van de arbeid die in samenspraak met de werknemer door de werkgever is vastgesteld.

Overig

Wekelijkse arbeidsduur

De met de werknemer overeengekomen arbeidsduur per week in uren. Arbeidsduurverkorting in de vorm van vrije dagen is hierin niet verdisconteerd, adv-uren wel.

Overig

Discriminatie

Deze tabel bevat cijfers over de mate waarin Nederlanders van 15 jaar en ouder zich in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek gediscrimineerd hebben gevoeld.

Cijfers

Betaalde arbeidsduur (ako)

In het Arbeidskostenonderzoek (ako) van het CBS wordt hieronder verstaan: de som van overeengekomen arbeidsuren (ako), verminderd met adv-uren, niet-doorbetaalde ziekte-uren en vanwege stakingen of...

Overig

Betaalde arbeidsduur (NR)

In de Nationale rekeningen (NR) van het CBS wordt hieronder verstaan: de som van overeengekomen arbeidsuren (NR) en betaalde overwerkuren.

Overig

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen