Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Werkzame beroepsbevolking; arbeidsduur

Geslacht Persoonskenmerken Perioden Arbeidsduur Voltijd (x 1 000) Gemiddelde arbeidsduur in uren (uren)
Totaal mannen en vrouwen Totaal personen 2022 4.985 32,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 389 20,9
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 1.282 35,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 2.358 35,3
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 1.075 35,2
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 1.216 35,6
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 2.238 33,8
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 933 33,5
Totaal mannen en vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 89 24,1
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 758 27,4
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1.749 31,5
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 2.448 35,1
Totaal mannen en vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 30 33,3
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: werknemer 2022 3.977 31,0
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 3.065 33,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 913 25,4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 1.008 38,4
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 705 35,9
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 295 48,7
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 8 23,5
Totaal mannen en vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 0 .
Mannen Totaal personen 2022 3.584 36,1
Mannen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 246 22,2
Mannen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 832 38,7
Mannen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 1.643 39,3
Mannen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 811 40,1
Mannen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 892 40,6
Mannen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 1.695 38,3
Mannen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 731 38,3
Mannen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 72 26,4
Mannen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 632 31,8
Mannen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 1.358 36,2
Mannen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 1.570 38,2
Mannen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 23 37,3
Mannen Werkkring: werknemer 2022 2.842 34,7
Mannen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 2.264 38,1
Mannen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 578 27,3
Mannen Werkkring: zelfstandige 2022 742 42,1
Mannen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 511 39,4
Mannen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 228 51,1
Mannen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 3 .
Mannen Werkkring: positie onbekend 2022 0 .
Vrouwen Totaal personen 2022 1.401 27,9
Vrouwen Leeftijd: 15 tot 25 jaar 2022 144 19,5
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 35 jaar 2022 451 32,1
Vrouwen Leeftijd: 25 tot 45 jaar 2022 715 31,0
Vrouwen Leeftijd: 35 tot 45 jaar 2022 265 29,7
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 55 jaar 2022 324 30,1
Vrouwen Leeftijd: 45 tot 75 jaar 2022 542 28,4
Vrouwen Leeftijd: 55 tot 65 jaar 2022 202 27,6
Vrouwen Leeftijd: 65 tot 75 jaar 2022 17 19,6
Vrouwen Onderwijsniveau: 1 laag 2022 126 21,3
Vrouwen Onderwijsniveau: 2 middelbaar 2022 391 26,2
Vrouwen Onderwijsniveau: 3 hoog 2022 877 31,9
Vrouwen Onderwijsniveau: weet niet of onbekend 2022 6 27,0
Vrouwen Werkkring: werknemer 2022 1.135 27,3
Vrouwen Werkkring: vaste arbeidsrelatie 2022 800 29,3
Vrouwen Werkkring: flexibele arbeidsrelatie 2022 335 23,5
Vrouwen Werkkring: zelfstandige 2022 266 32,1
Vrouwen Werkkring: zelfst. zonder personeel(zzp) 2022 194 30,5
Vrouwen Werkkring: zelfstandige met personeel 2022 67 42,1
Vrouwen Werkkring: meewerkend gezinslid 2022 5 24,7
Vrouwen Werkkring: positie onbekend 2022 0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsduur van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld naar het aantal uren dat ze werkzaam zijn. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau en de positie in de werkkring beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 februari 2023:
De cijfers over het 4e kwartaal en de jaarcijfers 2022 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, dit is een nieuwe tabel. Deze tabel is samengesteld op basis van de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB zijn de cijfers over 2021 niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020. De kerncijfers in deze tabel zijn daarom consistent gemaakt met de (niet-seizoengecorrigeerde) cijfers in de tabel Arbeidsdeelname, kerncijfers seizoengecorrigeerd (zie paragraaf 4), waarin de uitkomsten voor de periode 2013-2020 zijn herberekend om aan te sluiten op de uitkomsten vanaf 2021. Bij verdere detaillering van de uitkomsten naar baan- en persoonskenmerken kunnen er van 2020 op 2021 desondanks verschillen zijn als gevolg van de nieuwe methode.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Nieuwe cijfers worden gepubliceerd op 16 mei 2023.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsduur
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Voltijd
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt, is 35 uur of meer.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.
Gemiddelde arbeidsduur in uren
Het aantal uren dat een persoon in een normale of gemiddelde werkweek werkt.

In de gemiddelde arbeidsduur worden overuren en onbetaalde uren niet meegerekend.