Zoekresultaten

70 resultaten voor familiebedrijven
70 resultaten voor familiebedrijven

Pagina 1 van 3

Familiebedrijven in Nederland 2021-2022

In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers en kenmerken daarvan, de omzet en toegevoegde waarde. Cijfers worden onder andere...

Cijfers

Familiebedrijven in Nederland, 2020

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht. In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers...

Publicaties

Onderzoek naar het optimaal Hidden Markov Model

Stage voor wiskunde en statistiek rondom familiebedrijven. Onderzoek naar optimaal Hidden Markov Model.

Overig

Familiebedrijven in Nederland 2020-2021

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.

Cijfers

Familiebedrijven in Nederland 2019-2020

In deze tabellenset worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.

Cijfers

Geldstromen in de zorg; uiteindelijke financiering

Financiering van de zorg; herverdeling lasten; uiteindelijke bron lasten Financieringsregelingen zorg

Cijfers

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële transacties van institutionele sectoren naar tegensectoren Sectoren, balansstanden en soorten transacties

Cijfers

Overheidsschuld; schuldtitel, geldgever, waarderingsgrondslag, sectoren

Overheidsschuld totaal en schuld in vreemde valuta. Schuldinstrumenten, geldgevers, faciale- en marktwaarde, sectoren.

Cijfers

Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018

Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018

Cijfers

Niet-financiële balansen; nationale rekeningen

niet-financiele, balansen, nationale rekeningen sector, activa

Cijfers

Financieringsmonitor 2022

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Sectoren; seizoen- en werkdaggecorrigeerde cijfers, nationale rekeningen

Transacties en saldi van economische sectoren Niet-seizoengecorrigeerde en seizoengecorrigeerde kwartaalgegevens

Cijfers

Niet-financiële vennootschappen; niet-fin. transacties, ondernemingstype

Middelen, bestedingen en saldi van sector niet-financiële vennootschappen Subsectoren van sector niet-financiële vennootschappen

Cijfers

Werknemers bij familiebedrijven in Overijssel, 2018

Cijfers over werknemers en werknemersbanen bij familiebedrijven in de provincie Overijssel per gemeente

Cijfers

Familiebedrijven goed voor kwart bedrijfsomzet

Begin 2018 telde Nederland bijna 273 duizend familiebedrijven. Daarvan waren er 195 duizend actief in het niet-financiële bedrijfsleven. Zij realiseerden in 2018 403 miljard euro omzet.

Artikelen

Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Financiële balansen en transacties; sectoren, nationale rekeningen

Financiële balansen en transacties van institutionele sectoren Sectoren, balansstanden en transacties, vorderingen of schulden

Cijfers

Financieringsmonitor 2023

De Financieringsmonitor brengt de zoektocht naar financiering van het mkb in beeld.

Publicaties

Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen

Lopende transacties en saldi van institutionele sectoren Middelen, bestedingen en sectoren

Cijfers

Familiebedrijven in Nederland 2015-2018

Cijfers over het aantal bedrijven, ook over het aantal werknemersbanen en kenmerken daarvan, de omzet en toegevoegde waarde

Cijfers

De arbeidsmarkt in cijfers 2022

Een breed overzicht van de Nederlandse arbeidsmarkt in 2022. Het was een jaar van onstuimige groei op de arbeidsmarkt als het gaat om banen en vacatures. Tegelijkertijd kromp het aantal werklozen,...

Publicaties

CBS Jaarverslag 2021

CBS Jaarverslag 2021

Publicaties

Familiebedrijven Limburg, 1 januari 2016

Aantallen en werknemerskenmerken van familiebedrijven in Limburg, 1 januari 2016.

Cijfers

Factsheet Familiebedrijven in Gelderland

Factsheet over familiebedrijven in de provincie Gelderland

Cijfers

Familiebedrijven in gemeenten nabij Gelderland

Cijfers over familiebedrijven in de gemeenten Deventer, Mook en Middelaar, Renswoude, Rhenen, Veenendaal.

Cijfers