Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag, 2015 - 2018

foto bloemenkiosk
© Nikki van Toorn (CBS)
Indicatoren familiebedrijven in de gemeente Den Haag en op wijkniveau, 2015 - 2018.
Op verzoek van de gemeente Den Haag brengt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers over familiebedrijven in kaart. De gemeente heeft gevraagd om informatie over deze belangrijke groep van bedrijven binnen de gemeente Den Haag, om zodoende aan te sluiten bij het landelijke onderzoek. Voor dit onderzoek heeft geen extra enquêtering plaatsgevonden. De gegevens zijn ontleend uit reeds beschikbare bronnen. Dit onderzoek is bekostigd door de gemeente Den Haag.