Familiebedrijven in Nederland 2020-2021

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.
In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers en kenmerken daarvan, de omzet en toegevoegde waarde. Cijfers worden onder andere uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en provincie. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.