Familiebedrijven in Nederland 2021-2022

Erratum:

De tabellenset is op 22-12-2023 vervangen. Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, zijn er achteraf enkele onvolkomenheden geconstateerd. Onze excuses hiervoor.

In de tabellen over het aantal banen van werknemers naar bedrijfstak, zeggenschap en bedrijfsgrootte bleek het aantal onjuist. Het herstel van deze fout heeft geen gevolgen voor de diverse andere tabellen.

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.
In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aan bod over het aantal werknemersbanen, werknemers en kenmerken daarvan, de omzet en toegevoegde waarde. Cijfers worden onder andere uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en provincie. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.