Familiebedrijven in Nederland 2019-2020

afbeelding grafiek
In deze tabellenset worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.
In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aanbod over het aantal werknemersbanen en kenmerken daarvan, de omzet en toegevoegde waarde. Cijfers worden onder andere uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en provincie. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.