Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2022* 1.517.750 15.788 493.026 300.510 1.625.094 778.723 197.010 946.857
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2022* -57.815 92 -25.915 -1.025 42.095 27.491 -10.862 -172.409
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2022* 1.594 -57 -69.254 1.209 1.341 4 -19.607 -98.942
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 1.594 -57 -69.254 1.473 925 8 -20.819 -98.942
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 -264 416 -4 1.212 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2022* 1.461.529 15.823 397.857 300.694 1.668.530 806.218 166.541 675.506
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2022* 0 149 8.291 160.533 462.074 0 106.087 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2022* 0 -7 143 5.639 20.442 0 -10.566 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2022* 0 -3 -1.021 761 576 0 -9.848 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 -3 -1.021 901 144 0 -11.060 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 -140 432 0 1.212 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2022* 0 139 7.413 166.933 483.092 0 85.673 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2022* 1.456.076 1.559 228.595 99.868 250.397 0 90.923 946.857
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2022* -65.866 313 -25.054 -2.829 -6.384 0 -296 -172.409
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2022* 1.594 -18 -16.125 572 767 0 -9.759 -98.942
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 1.594 -18 -16.125 572 771 0 -9.759 -98.942
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 -4 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2022* 1.391.804 1.854 187.416 97.611 244.780 0 80.868 675.506
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Beginbalans 2022* 1.456.076 841 60.131 0 131.718 0 16.786 3.056
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Financiële transacties 2022* -65.866 190 10.444 0 -16.746 0 639 -1.248
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige mutaties 2022* 1.594 -16 -11.425 0 702 0 -2.123 -5
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 1.594 -16 -11.425 0 702 0 -2.123 -5
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Eindbalans 2022* 1.391.804 1.015 59.150 0 115.674 0 15.302 1.803
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Beginbalans 2022* 313.292 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Financiële transacties 2022* -4.042 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige mutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Eindbalans 2022* 309.250 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Beginbalans 2022* 1.142.784 841 60.131 0 131.718 0 16.786 3.056
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Financiële transacties 2022* -61.824 190 10.444 0 -16.746 0 639 -1.248
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige mutaties 2022* 1.594 -16 -11.425 0 702 0 -2.123 -5
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 1.594 -16 -11.425 0 702 0 -2.123 -5
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Eindbalans 2022* 1.082.554 1.015 59.150 0 115.674 0 15.302 1.803
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Beginbalans 2022* 0 718 168.422 81.110 110.155 0 74.137 943.801
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Financiële transacties 2022* 0 123 -35.497 14.220 10.873 0 -935 -171.161
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige mutaties 2022* 0 -2 -4.699 55 65 0 -7.636 -98.937
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 -2 -4.699 55 69 0 -7.636 -98.937
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 -4 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Eindbalans 2022* 0 839 128.226 95.385 121.093 0 65.566 673.703
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Beginbalans 2022* 0 0 0 5.547 7.164 0 0 943.801
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Financiële transacties 2022* 0 0 0 -2.029 446 0 0 -171.161
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige mutaties 2022* 0 0 0 -10 4 0 0 -98.937
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 0 0 -10 4 0 0 -98.937
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Eindbalans 2022* 0 0 0 3.508 7.614 0 0 673.703
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Beginbalans 2022* 0 718 168.422 75.563 102.991 0 74.137 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Financiële transacties 2022* 0 123 -35.497 16.249 10.427 0 -935 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige mutaties 2022* 0 -2 -4.699 65 61 0 -7.636 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 -2 -4.699 65 65 0 -7.636 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 -4 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Eindbalans 2022* 0 839 128.226 91.877 113.479 0 65.566 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Beginbalans 2022* 0 0 42 18.758 8.524 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Financiële transacties 2022* 0 0 -1 -17.049 -511 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige mutaties 2022* 0 0 -1 517 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 0 -1 517 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Eindbalans 2022* 0 0 40 2.226 8.013 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Beginbalans 2022* 0 0 42 6.711 8.402 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Financiële transacties 2022* 0 0 -1 -4.945 -490 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige mutaties 2022* 0 0 -1 2 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 0 -1 2 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Eindbalans 2022* 0 0 40 1.768 7.912 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Beginbalans 2022* 0 0 0 12.047 122 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Financiële transacties 2022* 0 0 0 -12.104 -21 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige mutaties 2022* 0 0 0 515 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 0 0 515 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Eindbalans 2022* 0 0 0 458 101 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2022* 61.674 14.080 256.140 26.519 68.087 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2022* 8.051 -214 -1.004 -2.369 1.020 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2022* 0 -36 -52.108 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 -36 -52.108 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2022* 69.725 13.830 203.028 24.150 69.107 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Beginbalans 2022* 61.674 14.080 252.917 703 13.560 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Financiële transacties 2022* 8.051 -214 -961 -163 865 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige mutaties 2022* 0 -36 -52.098 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 -36 -52.098 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Eindbalans 2022* 69.725 13.830 199.858 540 14.425 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Beginbalans 2022* 0 0 3.223 3.971 54.507 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Financiële transacties 2022* 0 0 -43 -1.268 153 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige mutaties 2022* 0 0 -10 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 0 -10 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Eindbalans 2022* 0 0 3.170 2.703 54.660 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Beginbalans 2022* 0 0 0 21.845 20 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Financiële transacties 2022* 0 0 0 -938 2 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige mutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige volumemutaties 2022* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Eindbalans 2022* 0 0 0 20.907 22 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2022* 0 0 0 13.590 844.536 778.723 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2022* 0 0 0 -1.466 27.017 27.491 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2022* 0 0 0 -124 -2 4 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2022* 0 0 0 0 10 8 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2019 zijn definitief. Gegevens van 2020, 2021 en 2022 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 24 maart 2023
Cijfers over het vierde kwartaal van 2022 en het jaar 2022 zijn beschikbaar. Daarnaast zijn cijfers over de eerste drie kwartalen van 2022 aangepast.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
Na afloop van het verslagjaar worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in augustus in 'De Nationale rekeningen' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni (nieuwe) jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.