Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Spaartegoeden en deposito's (mln euro) Kortlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Kortlopende leningen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Woninghypotheken (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro) Aandelen in beleggingsfondsen (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Beginbalans 2023* 1.461.867 15.916 394.284 290.346 1.664.159 806.323 167.582 674.957
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Financiële transacties 2023* -105.803 377 -7.293 -10.295 7.724 11.797 3.538 -14.180
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige mutaties 2023* -640 266 12.633 3.590 8.175 -4 22.353 30.442
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -640 266 12.633 -346 -490 4 22.353 30.442
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 3.936 8.665 -8 0 0
Totale binnenlandse sectoren Totale binnenlandse sectoren Eindbalans 2023* 1.355.424 16.559 399.624 283.641 1.680.058 818.116 193.473 691.219
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Beginbalans 2023* 0 138 7.606 154.401 476.069 0 89.658 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Financiële transacties 2023* 0 426 179 -10.761 -47 0 -126 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige mutaties 2023* 0 6 459 790 -47.436 0 7.989 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 6 459 -270 -77 0 7.989 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 1.060 -47.359 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2023* 0 570 8.244 144.430 428.586 0 97.521 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Beginbalans 2023* 1.392.135 1.774 187.592 99.443 246.821 0 77.924 674.957
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Financiële transacties 2023* -117.682 73 -4.762 8.672 -947 0 3.664 -14.180
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige mutaties 2023* -640 -89 3.869 2.928 55.625 0 14.364 30.442
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -640 -89 3.869 -72 -417 0 14.364 30.442
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 3.000 56.042 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2023* 1.273.813 1.758 186.699 111.043 301.499 0 95.952 691.219
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Beginbalans 2023* 1.392.135 963 59.249 0 115.326 0 15.266 1.822
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Financiële transacties 2023* -117.682 196 3.548 0 -3.478 0 -207 -496
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige mutaties 2023* -640 -89 2.746 0 -385 0 286 31
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -640 -89 2.746 0 -385 0 286 31
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Monetaire financiële instellingen Eindbalans 2023* 1.273.813 1.070 65.543 0 111.463 0 15.345 1.357
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Beginbalans 2023* 309.251 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Financiële transacties 2023* -69.376 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige mutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale bank Eindbalans 2023* 239.875 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Beginbalans 2023* 1.082.884 963 59.249 0 115.326 0 15.266 1.822
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Financiële transacties 2023* -48.306 196 3.548 0 -3.478 0 -207 -496
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige mutaties 2023* -640 -89 2.746 0 -385 0 286 31
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* -640 -89 2.746 0 -385 0 286 31
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. deposito-instellingen en GMF's Eindbalans 2023* 1.033.938 1.070 65.543 0 111.463 0 15.345 1.357
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Beginbalans 2023* 0 811 128.308 96.923 123.493 0 62.658 673.135
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Financiële transacties 2023* 0 -123 -8.310 3.550 742 0 3.871 -13.684
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige mutaties 2023* 0 0 1.123 2.928 56.010 0 14.078 30.411
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 1.123 -72 -32 0 14.078 30.411
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 3.000 56.042 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overige financiële instellingen Eindbalans 2023* 0 688 121.121 103.401 180.245 0 80.607 689.862
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Beginbalans 2023* 0 0 0 3.375 7.798 0 0 673.135
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Financiële transacties 2023* 0 0 31 -908 170 0 0 -13.684
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige mutaties 2023* 0 0 0 -30 -1 0 0 30.411
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 0 -30 -1 0 0 30.411
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Beleggingsfondsen m.u.v geldmarktfondsen Eindbalans 2023* 0 0 31 2.437 7.967 0 0 689.862
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Beginbalans 2023* 0 811 128.308 93.548 115.695 0 62.658 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Financiële transacties 2023* 0 -123 -8.341 4.458 572 0 3.871 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige mutaties 2023* 0 0 1.123 2.958 56.011 0 14.078 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 1.123 -42 -31 0 14.078 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 3.000 56.042 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Ov. fin. inst. excl. beleggingsfondsen Eindbalans 2023* 0 688 121.090 100.964 172.278 0 80.607 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Beginbalans 2023* 0 0 35 2.520 8.002 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Financiële transacties 2023* 0 0 0 5.122 1.789 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige mutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstel. en pensioenfondsen Eindbalans 2023* 0 0 35 7.642 9.791 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Beginbalans 2023* 0 0 35 1.756 7.904 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Financiële transacties 2023* 0 0 0 4.809 1.810 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige mutaties 2023* 0 0 0 -1 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 0 -1 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Verzekeringsinstellingen Eindbalans 2023* 0 0 35 6.564 9.714 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Beginbalans 2023* 0 0 0 764 98 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Financiële transacties 2023* 0 0 0 313 -21 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige mutaties 2023* 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 0 1 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Pensioenfondsen Eindbalans 2023* 0 0 0 1.078 77 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Beginbalans 2023* 69.732 14.004 199.086 24.338 69.449 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Financiële transacties 2023* 11.879 -122 -2.710 -7.644 -1.044 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige mutaties 2023* 0 349 8.305 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 349 8.305 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2023* 81.611 14.231 204.681 16.694 68.405 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Beginbalans 2023* 69.732 14.004 196.368 583 14.474 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Financiële transacties 2023* 11.879 -122 -2.462 2.207 640 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige mutaties 2023* 0 349 8.275 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 349 8.275 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Centrale overheid Eindbalans 2023* 81.611 14.231 202.181 2.790 15.114 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Beginbalans 2023* 0 0 2.718 2.849 54.952 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Financiële transacties 2023* 0 0 -248 2.052 -1.677 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige mutaties 2023* 0 0 30 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 30 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Lokale overheid Eindbalans 2023* 0 0 2.500 4.901 53.275 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Beginbalans 2023* 0 0 0 20.906 23 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Financiële transacties 2023* 0 0 0 -11.903 -7 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige mutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Overige volumemutaties 2023* 0 0 0 0 0 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Socialezekerheidsfondsen Eindbalans 2023* 0 0 0 9.003 16 0 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Beginbalans 2023* 0 0 0 12.164 871.820 806.323 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële transacties 2023* 0 0 0 -562 9.762 11.797 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overige mutaties 2023* 0 0 0 -128 -14 -4 0 0
Totale binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Prijsmutaties en herwaarderingen 2023* 0 0 0 -4 4 4 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van een aantal belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaren vanaf 1999.
Kwartalen vanaf eerste kwartaal 1999.

Status van de cijfers:
De gegevens van 1999 tot en met 2020 zijn definitief. Gegevens van 2021, 2022 en 2023 hebben de status voorlopig.

Wijzigingen per 25 maart 2024:
Cijfers over het vierde kwartaal van 2023 en het jaar 2023 zijn toegevoegd in deze tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Jaarcijfers:
De eerste jaarcijfers komen beschikbaar 85 dagen na afloop van het verslagjaar als som van de cijfers van de vier kwartalen van het betreffende jaar. Vervolgens worden na 6 en 18 maanden respectievelijk de voorlopige en definitieve jaarramingen gepubliceerd. Hiernaast worden bij de sectorrekeningen de financiële rekeningen en balansen voor alle verslagperioden jaarlijks gereviseerd. De cijfers komen jaarlijks in juni beschikbaar op StatLine, de elektronische database van het CBS. Daarnaast worden de cijfers jaarlijks in juli in ‘de Nationale rekeningen tabellenset' gepubliceerd.
Kwartaalcijfers:
85 dagen na afloop van een verslagkwartaal komt de eerste kwartaalraming beschikbaar. Mocht daarna nog nieuwe kwartaalinformatie beschikbaar komen, dan kan in september het eerste, en in december het tweede kwartaal nog worden herzien. In maart kunnen de eerste drie kwartalen nog worden bijgesteld. Als in juni nieuwe jaarcijfers beschikbaar komen, dan worden de kwartaalcijfers opnieuw herzien zodat ze aansluiten op die jaarcijfers.

Toelichting onderwerpen

Spaartegoeden en deposito's
Spaartegoeden en deposito's zijn alle spaartegoeden van particulieren en deposito's (in euro's en in vreemde valuta) bij binnen- en buitenlandse banken.
Girale deposito's omvatten alle rekening-courant tegoeden luidend in euro's en vreemde valuta bij ingezeten en niet-ingezeten banken. Daarnaast omvatten girale deposito's rekening-courant tegoeden van de overheid die aangehouden worden bij de centrale overheid.
Kortlopende schuldbewijzen
Kortlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met een looptijd tot maximaal een jaar. Voorbeelden van kortlopende schuldbewijzen zijn schatkistpapier (dutch treasury certificates), door financiële instellingen in omloop gebrachte schuldbewijzen (spaarbrieven, spaarbewijzen aan toonder, certificates of deposit), en door lagere overheid en bedrijven in omloop gebrachte schuldbewijzen (commercial paper).
Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Kortlopende leningen
Kortlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd doorgaans korter is dan een jaar. Hieronder vallen onder meer kortlopende leningen bij financiële instellingen, rekening-courant verhoudingen (uitgezonderd giraal geld), kortlopend consumptief krediet, wissels en promessen.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Woninghypotheken
Hypothecaire leningen zijn langlopende leningen met als onderpand de woning die door de particulier zelf voor bewoning wordt gebruikt.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.
Aandelen in beleggingsfondsen
Aandelen in beleggingsfondsen zijn aandelen van een beleggingsfonds als het fonds een vennootschapsstructuur heeft. Als het fonds een trust is, worden zij rechten van deelneming genoemd. Beleggingsfondsen zijn collectieve beleggingsinstellingen via welke beleggers middelen bijeenbrengen om in financiële en/of niet-financiële activa te beleggen.