Familiebedrijven in Nederland 2015-2018

Erratum:

Erratum november 2021: Er is een nieuwe versie van de tabellenset ‘Familiebedrijven in Nederland 2015-2018’ en het bijbehorende rapport gepubliceerd. In de vorige versies (gepubliceerd in oktober 2020) bleken de labels met betrekking tot de Westerse en niet-Westerse migratieachtergrond in tabel 22 t/m tabel 25 per abuis verwisseld. In deze versies is dat hersteld.
In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.
In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aanbod over het aantal werknemersbanen en kenmerken daarvan, de omzet en toegevoegde waarde. Cijfers worden onder andere uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en provincie. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.