Familiebedrijven in Nederland 2015-2018

In deze publicatie worden de resultaten van onderzoek naar familiebedrijven belicht.
In de resultaten komen naast het aantal bedrijven, ook cijfers aanbod over het aantal werknemersbanen en kenmerken daarvan, de omzet en toegevoegde waarde. Cijfers worden onder andere uitgesplitst naar bedrijfsgrootte en provincie. Bekostigd door: ministerie van Economische Zaken en Klimaat.