Zoekresultaten

318 resultaten voor doorstroom
318 resultaten voor doorstroom

Pagina 4 van 13

Huurstijging

De prijsontwikkeling van de huren wordt gemeten inclusief huurharmonisatie.

Overig

Door schatting actueler beeld verhuizingen mogelijk

Cijfers over de woningmarkt staan op dit moment sterk in de belangstelling vanwege het tekort aan woningen in bepaalde regio’s. Het CBS registreert het aantal verhuizingen per maand, dit brengt de...

Overig

Startkwalificatie (onderwijs)

Een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een basisberoepsopleiding (mbo-2; dat wil zeggen niveau 2 van de kwalificatiestructuur, zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)).

Overig

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Voortgezet onderwijs, leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio in detail

Cijfers

Zorg om de procedures

Om de voortdurend toenemende hoeveelheid werk aan te kunnen, is het CBS regelmatig gemo-derniseerd.

Overig

Nederlands als tweede taal (NT2)

Een niveau-indeling van beheersing van het Nederlands als tweede taal, gebaseerd op de kwalificatiestructuur zoals die in 1997 is vastgelegd in de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB). Er worden vijf...

Overig

VO; studievoortgang brugklas; brugklastype, huishoudkenmerken 2003-2007

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, huishoudkenmerken onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken

Cijfers

Hoe vergaat het studenten in het leenstelsel?

Uit dit onderzoek blijkt dat de studievoortgang tijdens de bachelor niet sterk veranderd is na de invoering van het leenstelsel. Trends als een afname van het wisselen van studie en toename van het...

Publicaties

VO; studievoortgang brugklas, herkomstgroepering 2003/'04 - 2007/'08

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, herkomstgroepering, onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's

Cijfers

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, migratieachtergrond

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, schoolregio en woonregio

Cijfers

VO; studievoortgang brugklas, woonregio 2003/'04 - 2007/'08

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, woonregio, onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken

Cijfers

Vo; door- en uitstroom, migratieachtergrond, generatie, regio 2003-2018

Voortgezet onderwijs; doorstroom en uitstroom van leerlingen Onderwijssoort basisjaar, onderwijspositie volgend schooljaar

Cijfers

VO; studievoortgang brugklas, advies na eindtoets 2003/'04 - 2007/'08

Voortgezet onderwijs; studievoortgang, brugklastype, advies na eindtoets, onderwijssoort, doorstroom, vertraging, diploma's, persoonskenmerken

Cijfers

Vo; vertraging uitgesplitst naar op- en afstroom 2003/'04 - 2018/'19

Vertraagde op -, af- en doorstroom in het voortgezet onderwijs, Onderwijssoort, migratieachtergrond, generatie, regiokenmerken

Cijfers

Culturele diversiteit Politie Nederland 2019

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2019

Cijfers

Kernprognose 2022–2070: Door oorlog meer migranten naar Nederland

Dit artikel beschrijft de veronderstellingen over geboorte, sterfte en migratie en belangrijkste uitkomsten van de Kernprognose 2022-2070. Dit is een update van de Bevolkingsprognose 2020-2070.

Publicaties

BIG-instroom 2005-2015

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

Cijfers

Toegankelijkheid hoger onderwijs voor mbo’ers

De rol van inkomen en andere achtergrondkenmerken op doorstroom naar en studiesucces in het hoger onderwijs van mbo’ers

Cijfers

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden Onderwijssoort in detail, migratieachtergrond, schoolregio en woonregio

Cijfers

Culturele diversiteit Politie Nederland 2018

Culturele diversiteit van politiewerknemers, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, in- en uitstroom, 2018

Cijfers

Uitstroom uit de flexibele schil tijdens crisis

Artikel Uitstroom uit de flexibele schil tijdens crisis

Artikelen

BIG-uitstroom 2005-2015

In- en uitstroom over 10 jaar in BIG register voor artsen, psychologen, verpleegkundigen en overig medisch geschoolden

Cijfers

Monitor Tijdelijke Verhuur 2018

Deze tabel laat het gebruik van de Tijdelijke huurcontracten zien in Nederland op peildatum 31 december 2018.

Cijfers

Vroege loopbaan van jongeren op een nieuwe manier in kaart gebracht

Dit artikel analyseert de loopbanen van jongeren die in de periode 1983 tot en met 1985 geboren zijn vanaf het moment dat ze 23 zijn tot en met hun 32e levensjaar met behulp van sequentieanalyse.

Publicaties