Auteur: Tanja Traag, Marijke Hartgers, Laura Wielenga

Het onderwijssucces van groep-8-leerlingen van 2015/’16 in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs

Over deze publicatie

Het schooladvies dat leerlingen in groep 8 van de basisschool krijgen, bepaalt naar welke brugklas een leerling kan. De totstandkoming van dit advies is al jaren een terugkerend onderwerp van discussie. Wat moet het zwaarst wegen, het advies van de leerkracht of het resultaat van de eindtoets? En in hoeverre zorgt het huidige systeem voor kansenongelijkheid in het onderwijs? In hoeverre verschilt het onderwijsniveau in het derde leerjaar van het voorgezet onderwijs voor leerlingen die al dan niet bijstelling van hun advies kregen?