Doorstroom werk uitkering na vso pro entree 2014-2016

Maatwerktabellen over de doorstroom, uitstroom en arbeidsmarktpositie van verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en de mbo entreeopleiding, uit de schooljaren 2014/'15, 2015/'16 en 2016/’17.
Maatwerktabellen over verlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso), het praktijkonderwijs (pro) en de mbo entreeopleiding, uit de schooljaren 2014/'15, 2015/'16 en 2016/’17. Bepaald is hoeveel van hen doorstroomden naar ander onderwijs en hoeveel van hen uitstroomden uit het onderwijs. Van de uitstromers is de arbeidsmarktpositie direct na uitstroom bepaald. Van de werknemers na schooljaar 2015/’16 is bepaald of zij na een half en een heel jaar nog steeds werknemer waren. Van de werknemers na schooljaar 2014/’15 is dit tevens bepaald na anderhalf en twee jaar.
Opdrachtgever: samenwerkingsverband Toezicht Sociaal Domein.