Culturele diversiteit Politie Nederland 2019

Politieagenten op straat
© Hollandse Hoogte / Robin Utrecht
Culturele diversiteit bij werknemers van de politie, onder andere uitgesplitst naar politie-eenheid, instroom, uitstroom en doorstroom, 2019
Het betreft een actualisering van eerder berekende cijfers. Bekostigd door: Politie Nederland.