Zoekresultaten

24074 resultaten voor decentrale overheid
24074 resultaten voor decentrale overheid

Pagina 4 van 963

Motorvoertuigen actief; sloop, export en overige uitval, leeftijd auto

Actieve motorvoertuigenpark, uitval leeftijd voertuig Uitvalcategorie, vervoermiddelen (type)

Cijfers

Sector overheid

Het geheel van het Rijk, de provincies, de gemeenten, de samenwerkingsverbanden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de waterschappen en de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties. Deze...

Overig

Waar kan ik terecht met vragen over de statistiekopgave?

Veel gestelde vragen over IHG Algemeen

FAQ's

Overheid helpt bedrijven en huishoudens financieel door coronajaren

Macro-economische analyse van Nederlandse sectoren in 2020 en 2021

Publicaties

Centrale overheid

Informatie over de financiële overheidsstatistieken en het aanleveren van gegevens.

Overig

Spoorvervoer; goederenvervoer over Nederlands spoor, goederensoort

Goederenvervoer per spoor; soort goed naar vervoerd ladinggewicht, afgelegde tonkilometer en aantal containers

Cijfers
Overig
Overig
Overig
Overig

Hoeveel vracht gaat er over de Nederlandse wegen?

Herkomst en bestemming van vracht naar soort goederen vervoerd over de weg

Overig

Cijfers op gemeentelijk en regionaal niveau

Nederland regionaal, Cijfers op gemeentelijk niveau

Overig
Overig

CBS Datacenter Parkstad Limburg

CBS en de gemeente Heerlen werken sinds november 2016 samen binnen het CBS Urban Data Center/Heerlen.

Overig
Overig

Lokale lasten

Opbrengst van de door decentrale overheden geheven belastingen en retributies.

Overig

Decentrale overheden; EMU-saldo, begroting 2020-2022

Begroot EMU-saldo decentrale overheden 2020-2022 Decentrale overheden, gemeenten naar grootteklasse.

Cijfers
Overig

NUTS, regionale indeling voor Europese statistieken

De NUTS is de regionale indeling van het Europese statistiekbureau Eurostat

Overig

Bruto-investeringen in vaste activa door de overheid

Uitbreidingsinvesteringen en vervangingsinvesteringen gedaan door de sector overheid.

Overig

Info over StatLine

Zelf tabellen maken

Overig