Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO2

Vermeden verbruik fossiele energie en emissie CO2

Bron/techniek Energietoepassingen Perioden Vermeden verbruik van fossiele energie Vermeden verbruik (TJ) Vermeden emissie van kooldioxide (CO2) Vermeden emissie (kton)
Totaal energiebronnen Totaal energietoepassingen 2022** 467.318 30.869
Totaal energiebronnen Elektriciteit 2022** 376.363 25.204
Totaal energiebronnen Warmte 2022** 66.099 3.737
Totaal energiebronnen Vervoer 2022** 24.855 1.928
Waterkracht Totaal energietoepassingen 2022** 705 45
Waterkracht Elektriciteit 2022** 705 45
Waterkracht Warmte 2022**
Waterkracht Vervoer 2022**
Totaal windenergie Totaal energietoepassingen 2022** 173.983 11.024
Totaal windenergie Elektriciteit 2022** 173.983 11.024
Totaal windenergie Warmte 2022**
Totaal windenergie Vervoer 2022**
Windenergie op land Totaal energietoepassingen 2022** 105.714 6.698
Windenergie op land Elektriciteit 2022** 105.714 6.698
Windenergie op land Warmte 2022**
Windenergie op land Vervoer 2022**
Windenergie op zee Totaal energietoepassingen 2022** 68.270 4.326
Windenergie op zee Elektriciteit 2022** 68.270 4.326
Windenergie op zee Warmte 2022**
Windenergie op zee Vervoer 2022**
Totaal zonne-energie Totaal energietoepassingen 2022** 140.370 8.885
Totaal zonne-energie Elektriciteit 2022** 139.113 8.814
Totaal zonne-energie Warmte 2022** 1.258 71
Totaal zonne-energie Vervoer 2022**
Zonnestroom Totaal energietoepassingen 2022** 139.113 8.814
Zonnestroom Elektriciteit 2022** 139.113 8.814
Zonnestroom Warmte 2022**
Zonnestroom Vervoer 2022**
Zonnewarmte Totaal energietoepassingen 2022** 1.258 71
Zonnewarmte Elektriciteit 2022**
Zonnewarmte Warmte 2022** 1.258 71
Zonnewarmte Vervoer 2022**
Totaal aardwarmte en bodemenergie Totaal energietoepassingen 2022** 12.143 658
Totaal aardwarmte en bodemenergie Elektriciteit 2022**
Totaal aardwarmte en bodemenergie Warmte 2022** 12.143 658
Totaal aardwarmte en bodemenergie Vervoer 2022**
Aardwarmte Totaal energietoepassingen 2022** 6.785 378
Aardwarmte Elektriciteit 2022**
Aardwarmte Warmte 2022** 6.785 378
Aardwarmte Vervoer 2022**
Totaal bodemenergie Totaal energietoepassingen 2022** 5.358 280
Totaal bodemenergie Elektriciteit 2022**
Totaal bodemenergie Warmte 2022** 5.358 280
Totaal bodemenergie Vervoer 2022**
Bodemwarmte, totaal Totaal energietoepassingen 2022** 4.055 198
Bodemwarmte, totaal Elektriciteit 2022**
Bodemwarmte, totaal Warmte 2022** 4.055 198
Bodemwarmte, totaal Vervoer 2022**
Bodemwarmte, warmtepompen Totaal energietoepassingen 2022** 3.865 187
Bodemwarmte, warmtepompen Elektriciteit 2022**
Bodemwarmte, warmtepompen Warmte 2022** 3.865 187
Bodemwarmte, warmtepompen Vervoer 2022**
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Totaal energietoepassingen 2022** 190 11
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Elektriciteit 2022**
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Warmte 2022** 190 11
Bodemwarmte, zonder warmtepompen Vervoer 2022**
Bodemkoude Totaal energietoepassingen 2022** 1.304 83
Bodemkoude Elektriciteit 2022**
Bodemkoude Warmte 2022** 1.304 83
Bodemkoude Vervoer 2022**
Buitenluchtwarmte Totaal energietoepassingen 2022** 4.345 105
Buitenluchtwarmte Elektriciteit 2022**
Buitenluchtwarmte Warmte 2022** 4.345 105
Buitenluchtwarmte Vervoer 2022**
Totaal biomassa Totaal energietoepassingen 2022** 135.771 10.152
Totaal biomassa Elektriciteit 2022** 62.562 5.322
Totaal biomassa Warmte 2022** 48.353 2.902
Totaal biomassa Vervoer 2022** 24.855 1.928
Afvalverbrandingsinstallaties Totaal energietoepassingen 2022** 23.743 1.439
Afvalverbrandingsinstallaties Elektriciteit 2022** 14.268 904
Afvalverbrandingsinstallaties Warmte 2022** 9.475 535
Afvalverbrandingsinstallaties Vervoer 2022**
Bij- en meestoken biomassa in centrales Totaal energietoepassingen 2022** 46.029 4.359
Bij- en meestoken biomassa in centrales Elektriciteit 2022** 43.321 4.102
Bij- en meestoken biomassa in centrales Warmte 2022** 2.709 256
Bij- en meestoken biomassa in centrales Vervoer 2022**
Totaal biomassa huishoudens Totaal energietoepassingen 2022** 11.507 650
Totaal biomassa huishoudens Elektriciteit 2022**
Totaal biomassa huishoudens Warmte 2022** 11.507 650
Totaal biomassa huishoudens Vervoer 2022**
Biomassa huishoudens, openhaarden Totaal energietoepassingen 2022** 187 11
Biomassa huishoudens, openhaarden Elektriciteit 2022**
Biomassa huishoudens, openhaarden Warmte 2022** 187 11
Biomassa huishoudens, openhaarden Vervoer 2022**
Biomassa huishoudens, inzethaarden Totaal energietoepassingen 2022** 1.644 93
Biomassa huishoudens, inzethaarden Elektriciteit 2022**
Biomassa huishoudens, inzethaarden Warmte 2022** 1.644 93
Biomassa huishoudens, inzethaarden Vervoer 2022**
Biomassa huishoudens, houtkachels Totaal energietoepassingen 2022** 7.723 436
Biomassa huishoudens, houtkachels Elektriciteit 2022**
Biomassa huishoudens, houtkachels Warmte 2022** 7.723 436
Biomassa huishoudens, houtkachels Vervoer 2022**
Biomassa huishoudens, pelletkachels Totaal energietoepassingen 2022** 1.953 110
Biomassa huishoudens, pelletkachels Elektriciteit 2022**
Biomassa huishoudens, pelletkachels Warmte 2022** 1.953 110
Biomassa huishoudens, pelletkachels Vervoer 2022**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Totaal energietoepassingen 2022**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Elektriciteit 2022**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Warmte 2022**
Biomassa huishoudens, houtskoolverbruik Vervoer 2022**
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het vermeden verbruik van fossiele energie en de vermeden emissie van kooldioxide (CO2). Cijfers worden zowel in absolute zin gepresenteerd als ten opzichte van de totale emissie van CO2 in Nederland.

Met het verbruik van hernieuwbare energie wordt het verbruik van fossiele energie vermeden en daarmee de uitstoot van CO2 die met het verbruik van fossiele brandstoffen zou zijn ontstaan. Hernieuwbare energie is energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte en biomassa. Dit is energie uit natuurlijke processen die constant wordt aangevuld.

De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar energiebron/techniek en naar toepassing (elektriciteit, warmte en vervoer).

Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Alleen de vaste en gasvormige biomassa die aan deze duurzaamheidscriteria voldoen zijn meegenomen in de berekening van het vermeden verbruik van fossiele energie en emissie van CO2 in 2021.
Een uitzondering geldt voor biogas dat is ingezet voor de productie van groen gas. De huidige methode maakt geen onderscheid tussen duurzaam en niet-duurzame inzet van biogas voor de productie van groen gas. Hierin wijkt deze methode af van de bruto eindverbruik-methode gebruikt voor de meeste hernieuwbare energiestatistieken. Zie Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie RVO CBS voor meer informatie over beide methodes.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief tot en met 2021, nader voorlopig voor het verslagjaar 2022.

Wijzigingen per 14 december 2023
Cijfers over 2021 en 2022 zijn gewijzigd.
Sinds 2022 kent Nederland bruto eindverbruik van biokerosine. Deze biokerosine wordt verbruikt door het internationale vliegverkeer, wat geen onderdeel uitmaakt van het primaire energieverbruik (de noemer van het aandeel hernieuwbare energie in termen van vermeden verbruik van fossiele primaire energieverbruik). Hierdoor is biokerosine geen onderdeel van deze tabel.

Wijzigingen per 30 juni 2023
Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, nader voorlopige cijfers over 2021 zijn gewijzigd.
Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Alleen de vaste en gasvormige biomassa die aan deze duurzaamheidscriteria voldoen zijn meegenomen in de berekening van het vermeden verbruik van fossiele energie en emissie van CO2 in 2021.
Een uitzondering geldt voor biogas dat is ingezet voor de productie van groen gas. De huidige methode maakt geen onderscheid tussen duurzaam en niet-duurzame inzet van biogas voor de productie van groen gas. Hierin wijkt deze methode af van de bruto eindverbruik-methode gebruikt voor de meeste hernieuwbare energiestatistieken. Zie Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie RVO CBS voor meer informatie over beide methodes.

Wijzigingen per 8 februari 2023
Nader voorlopige cijfers over 2021 zijn gewijzigd.
Cijfers over 2020 zijn definitief.
Vanaf verslagjaar 2021 gelden er in het kader van de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie (2018) nieuwe duurzaamheidscriteria voor vaste en gasvormige biomassa verbruikt in installaties boven een bepaalde vermogensgrens. Alleen de vaste en gasvormige biomassa die aan deze duurzaamheidscriteria voldoen zijn meegenomen in de berekening van het vermeden verbruik van fossiele energie en emissie van CO2 in 2021.
Cijfers van 2020 en eerder zijn volgens RED I berekend en worden niet meer aangepast conform de afspraak met Eurostat. Dit kan zorgen voor inconsistenties met andere tabellen.


Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Voorlopige cijfers over het voorafgaande jaar verschijnen elk jaar in juni.
In december worden deze cijfers bijgesteld en krijgen de status nader voorlopig, omdat cijfers over zonnestroom en de noemers het jaar erop nog worden bijgesteld.
Definitieve cijfers verschijnen in december twee jaar na afloop van het verslagjaar.

Toelichting onderwerpen

Vermeden verbruik van fossiele energie
Het vermeden verbruik van fossiele energie is de hoeveelheid fossiele energie (en kernenergie) die nodig geweest zou zijn als de hernieuwbare energie niet gebruikt zou zijn.
Bij de berekening van vermeden verbruik van fossiele energie gaat het om de som van:
1. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de binnenlandse productie van elektriciteit, warmte en gas uit hernieuwbare bronnen.
2. Het vermeden verbruik van fossiele energie door de op de binnenlandse markt verkochte biobrandstoffen voor het wegverkeer.
De import en export van groene stroom telt niet mee.
Vermeden verbruik
In deze tabel wordt als eenheid de TeraJoule (TJ) gebruikt.
Dit is 1 000 000 000 000 joule (een 1 met 12 nullen). Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie.
Een TJ komt overeen met 31 600 kubieke meter aardgas of 278 000 kilowattuur elektriciteit.
Vermeden emissie van kooldioxide (CO2)
Emissie: Uitstoot van een stof vanuit een bron. De hoeveelheid kooldioxide die uitgestoten zou zijn, wanneer er geen gebruik zou zijn gemaakt van de betreffende hernieuwbare energiebron. Gerekend is met referentietechnologieën die gedefinieerd zijn in het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie (RVO.nl en CBS, 2015). Het gaat hierbij om de binnenlandse productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. De import van groene stroom telt niet mee.
Bij de berekening van de vermeden emissies kooldioxide wordt alleen gekeken naar de vermeden emissies bij de productie van hernieuwbare elektriciteit, warmte en gas. Er wordt niet gekeken naar de verschillen tussen hernieuwbare en fossiele energie bij de winning en omzetting van brandstoffen en bij het maken van installaties voor de productie van elektriciteit, warmte en gas.
Vermeden emissie
Emissie: Uitstoot van een stof vanuit een bron.
CO2: Kooldioxide. 1 kton = 1 000 ton = 1 miljoen kg.