Meer ondernemers positief over bedrijfsresultaat 2021 dan over 2020

Bouwvakker met stenen
© CBS / Nikki van Toorn
Bijna 71 procent van de ondernemers verwacht een positief bedrijfsresultaat te hebben geboekt voor 2021. Een jaar geleden was dit voor 2020 ruim 62 procent. Binnen het grootbedrijf geven ondernemers vaker aan winst te hebben gemaakt dan binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb). De meeste bedrijven geven aan kostenstijgingen ten minste voor een deel te kunnen doorberekenen aan hun klanten. Dit meldt het CBS op basis van de Conjunctuurenquête Nederland, die wordt gehouden in samenwerking met KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW.

De gegevens voor dit onderzoek zijn begin januari 2022 verzameld bij niet-financiële bedrijven met minimaal 5 werkzame personen.

Binnen het grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) verwacht meer dan drie kwart van de ondernemers een positief resultaat te hebben geboekt in 2021, tegenover bijna 70 procent in het mkb (5 tot 250 werkzame personen). Bijna 12 procent van de ondervraagde ondernemers verwacht rode cijfers te schrijven over 2021. Een jaar geleden schatte ruim 18 procent verlies te hebben gemaakt in 2020.

Bedrijfsresultaat 2021 naar bedrijfgrootte
BedrijfsgrootteTotaal (% bedrijven)Grootbedrijf (250 of meer werkzame personen) (% bedrijven)Mkb (5 tot 250 werkzame personen) (% bedrijven)
Positief70,976,669,6
Geen winst/verlies11,27,612,0
Negatief11,712,011,6
Weet niet6,33,86,8
Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland, VNO-NCW

Grote verschillen tussen bedrijfstakken

In de bouw verwachten de meeste bedrijven winstgevend te zijn geweest in 2021, bijna 84 procent. Ook voor 2020 was de bouw de bedrijfstak met verreweg het hoogste aandeel bedrijven met een verwacht positief resultaat. Voor de horeca en cultuur, sport en recreatie is dit percentage voor beide jaren het laagst van alle bedrijfstakken. Wel gaan voor 2021 in deze bedrijfstakken meer ondernemers uit van een positief bedrijfsresultaat dan voor 2020. In de cultuur, sport en recreatie verwacht bijna 40 procent van de bedrijven een positief resultaat voor 2021, terwijl dit voor 2020 ongeveer 13 procent was. Ook binnen de horeca steeg het aantal positieve ondernemers, al verwacht bijna 40 procent van de horecaondernemers 2021 met verlies te hebben afgesloten. Voor cultuur, sport en recreatie is dit ruim 33 procent.

In de delfstoffenwinning verwachten begin 2022 flink meer ondernemers een winstgevend jaar achter de rug te hebben dan een jaar eerder. Alleen bij de verhuur en handel van onroerend goed en de landbouw, bosbouw en visserij daalde het percentage ondernemers dat een positief bedrijfsresultaat verwacht licht.

Bedrijven die een positief bedrijfsresultaat verwachten
Bedrijfstak2021 (%)2020 (%)
Niet-financieel bedrijfsleven70,962,2
Bouwnijverheid83,982,4
Informatie en communicatie76,865,2
Verhuur en overige zakelijke diensten76,367,7
Specialistische zakelijke diensten76,064,8
Industrie75,164,9
Handel71,163,3
Verhuur en handel van onroerend goed68,272,5
Landbouw, bosbouw en visserij65,569,1
Delfstoffenwinning61,637,3
Vervoer en opslag 60,052,6
Overige dienstverlening49,234,8
Cultuur, sport en recreatie39,412,5
Horeca33,613,9
Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland, VNO-NCW

Ondernemers geven aan kostenstijgingen deels te kunnen doorberekenen

Ondernemers hadden in 2021 te maken met kostenstijgingen als gevolg van onder andere prijsstijgingen in energie en grondstoffen. Het grootste deel van de ondernemers kan deze kostenstijgingen voor ten minste een klein deel doorberekenen aan hun klanten. Bijna 5 procent zegt de kostenstijgingen volledig te kunnen doorberekenen, meer dan 10 procent geeft aan dat dat helemaal niet kan. In de bedrijfstak verhuur en handel van onroerend goed is het aandeel ondernemers dat de kosten helemaal niet kan doorberekenen met meer dan de helft van de ondernemers het hoogst. Ook binnen cultuur, sport en recreatie, de delfstoffenwinning en de landbouw, bosbouw en visserij zeggen relatief veel ondernemers verhoogde kosten niet door te kunnen berekenen. Binnen de industrie was dit percentage met ruim 4 procent het laagst.

Kunt u kostenstijgingen doorberekenen aan klanten/afnemers?
CategoryVolledig (% bedrijven)Voor een groot deel (% bedrijven)Voor een klein deel (% bedrijven)Niet van toepassing, mijn bedrijf heeft geen kostenstijgingen (% bedrijven)Geheel niet (% bedrijven)
Niet-financieel bedrijfsleven4,736,745,03,410,2
Vervoer en opslag 7,142,942,80,96,3
Specialistische zakelijke diensten6,131,643,57,211,6
Bouwnijverheid5,143,343,00,08,6
Handel5,034,444,34,811,4
Industrie4,149,840,41,64,2
Informatie en communicatie4,126,757,64,67,0
Delfstoffenwinning3,938,424,57,425,9
Verhuur en overige zakelijke diensten3,744,340,92,88,2
Horeca3,614,762,26,712,8
Overige dienstverlening3,025,554,35,012,2
Landbouw, bosbouw en visserij3,015,348,33,829,6
Cultuur, sport en recreatie1,112,149,47,529,9
Verhuur en handel van onroerend goed0,39,231,96,552,1
Bron: CBS, KVK, EIB, MKB-Nederland, VNO-NCW