Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Elektriciteit; productie en productiemiddelen

Bedrijfsgroepen Warmtekrachtkoppeling (WKK) Typen installatie Perioden Inzet Fysieke eenheden Inzet totaal (TJ) Inzet Fysieke eenheden Inzet van aardgas (1 000 m3) Inzet Fysieke eenheden Inzet van stookolie (1 000 kg) Inzet Fysieke eenheden Inzet van steenkool (1 000 kg) Inzet Fysieke eenheden Inzet van overige brandstoffen (TJ) Productie Fysieke eenheden Productie totaal (TJ) Productie Fysieke eenheden Productie van elektriciteit (MWh) Productie Fysieke eenheden Productie van warmte (TJ) Opgesteld vermogen Elektrisch vermogen (megawatt) Opgesteld vermogen Thermisch vermogen (MJ/h)
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2022** 819.478 12.395.699 9.528 4.855.978 306.304 593.107 121.728.093 154.886 53.800 63.390.107
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Gasmotor 2022** 85.636 2.389.755 10.001 74.598 9.292.277 41.146 3.350 15.272.445
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Stoomturbine 2022** 300.451 336.056 9.439 4.855.978 168.968 137.931 28.869.066 34.002 6.970 12.421.038
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Steg-eenheid 2022** 288.891 8.580.276 17.325 190.470 37.471.973 55.571 13.608 22.179.008
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Gasturbine 2022** 41.985 1.073.164 8.020 35.646 3.220.578 24.052 918 13.447.416
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Kerncentrale 2022** 40.439 40.439 14.963 4.156.313 512
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Waterkrachtcentrale 2022** 180 49.998 38
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Windturbine 2022** 77.043 21.400.798 8.755
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Zonnecellen 2022** 61.552 61.552 61.484 17.078.783 19.600
Totaal centrale/decentrale productie Totaal installaties met en zonder WKK Overige installaties 2022** 524 16.449 89 793 188.307 115 50 70.200
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Totaal installaties 2022** 449.202 7.609.602 6.277 1.754.972 164.633 305.397 41.808.501 154.886 12.101 63.388.307
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Gasmotor 2022** 85.437 2.389.755 9.801 74.542 9.276.606 41.146 3.342 15.272.445
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Stoomturbine 2022** 179.314 192.812 6.264 1.754.972 129.487 86.138 14.482.155 34.002 2.980 12.421.038
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Steg-eenheid 2022** 141.945 3.937.423 17.325 108.737 14.768.542 55.571 4.838 22.179.008
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Gasturbine 2022** 41.985 1.073.164 8.020 35.646 3.220.578 24.052 918 13.447.416
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Kerncentrale 2022**
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Waterkrachtcentrale 2022**
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Windturbine 2022**
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Zonnecellen 2022**
Totaal centrale/decentrale productie Installaties met WKK Overige installaties 2022** 521 16.449 13 333 60.620 115 23 68.400
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Totaal installaties 2022** 370.276 4.786.097 3.251 3.101.006 141.671 287.711 79.919.592 41.700 1.800
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Gasmotor 2022** 200 200 56 15.671 8
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Stoomturbine 2022** 121.136 143.244 3.175 3.101.006 39.481 51.793 14.386.911 3.990
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Steg-eenheid 2022** 146.946 4.642.853 81.732 22.703.431 8.770
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Gasturbine 2022**
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Kerncentrale 2022** 40.439 40.439 14.963 4.156.313 512
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Waterkrachtcentrale 2022** 180 49.998 38
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Windturbine 2022** 77.043 21.400.798 8.755
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Zonnecellen 2022** 61.552 61.552 61.484 17.078.783 19.600
Totaal centrale/decentrale productie Installaties zonder WKK Overige installaties 2022** 3 76 460 127.687 27 1.800
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Totaal installaties 2022** 385.243 5.968.544 4.978 196.125 370.994 64.728.888 137.970 36.038 53.318.639
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Gasmotor 2022** 85.636 2.389.755 10.001 74.598 9.292.277 41.146 3.350 15.272.445
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Stoomturbine 2022** 111.918 199.147 4.889 105.405 52.345 6.179.645 30.098 1.339 10.574.238
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Steg-eenheid 2022** 86.123 2.368.728 11.153 70.810 7.513.446 43.761 2.114 15.088.952
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Gasturbine 2022** 39.489 994.465 8.014 33.742 3.025.634 22.850 793 12.312.804
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Kerncentrale 2022**
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Waterkrachtcentrale 2022** 180 49.998 38
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Windturbine 2022** 77.043 21.400.798 8.755
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Zonnecellen 2022** 61.552 61.552 61.484 17.078.783 19.600
Decentrale elektriciteitsproductie Totaal installaties met en zonder WKK Overige installaties 2022** 524 16.449 89 793 188.307 115 50 70.200
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Totaal installaties 2022** 312.724 5.934.255 4.335 124.719 228.640 25.186.147 137.970 7.122 53.316.839
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Gasmotor 2022** 85.437 2.389.755 9.801 74.542 9.276.606 41.146 3.342 15.272.445
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Stoomturbine 2022** 101.153 164.858 4.322 95.750 49.214 5.309.841 30.098 1.200 10.574.238
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Steg-eenheid 2022** 86.123 2.368.728 11.153 70.810 7.513.446 43.761 1.764 15.088.952
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Gasturbine 2022** 39.489 994.465 8.014 33.742 3.025.634 22.850 793 12.312.804
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Kerncentrale 2022**
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Waterkrachtcentrale 2022**
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Windturbine 2022**
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Zonnecellen 2022**
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties met WKK Overige installaties 2022** 521 16.449 13 333 60.620 115 23 68.400
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Totaal installaties 2022** 72.519 34.289 643 71.406 142.354 39.542.741 28.917 1.800
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Gasmotor 2022** 200 200 56 15.671 8
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Stoomturbine 2022** 10.764 34.289 567 9.655 3.131 869.804 139
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Steg-eenheid 2022** 350
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Gasturbine 2022**
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Kerncentrale 2022**
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Waterkrachtcentrale 2022** 180 49.998 38
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Windturbine 2022** 77.043 21.400.798 8.755
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Zonnecellen 2022** 61.552 61.552 61.484 17.078.783 19.600
Decentrale elektriciteitsproductie Installaties zonder WKK Overige installaties 2022** 3 76 460 127.687 27 1.800
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de productie van elektriciteit in Nederland, de daarvoor ingezette brandstoffen en andere energiedragers en het gebruik van installaties. Elektriciteit wordt verkregen door: omzetting van brandstoffen als aardgas, steenkool en stookolie; uit zonne- en windenergie en door de aanwending van waterkracht. Gegevens zijn er over de productie van elektriciteit, de warmte die daarbij vrijkomt, de inzet van brandstoffen, hernieuwbare energiedragers en het opgestelde vermogen, onderverdeeld naar warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) en installaties die alleen elektriciteit produceren. Tenslotte wordt er onderscheid gemaakt tussen centrale en decentrale productie van elektriciteit en warmte, waarbij de decentrale productie wordt uitgesplitst naar bedrijfsgroep.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998

Status van de cijfers:
Cijfers tot en met 2021 zijn definitief. Cijfers over 2022 zijn nader voorlopig.

Wijzigingen per 24 november 2023:
De cijfers over de jaren 2015-2020 zijn gereviseerd. Definitieve cijfers zijn toegevoegd over 2021, nader voorlopige cijfers zijn toegevoegd over 2022.
De revisies hebben betrekking op de invoering van een verbeterde analysemethode in 2022, welke is teruggelegd naar de voorgaande jaren. Verder zijn gegevens van een beperkt aantal bedrijven op basis van nieuwe inzichten gereviseerd. De aanpassingen zijn in het algemeen klein, de aanpassing van de totale productie en inzetten van de diverse energiedragers is in alle jaren kleiner dan 1 procent.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
November 2024: definitieve cijfers over 2022, voorlopige cijfers over 2023.

Toelichting onderwerpen

Inzet
De ingezette hoeveelheid verschillende soorten brandstoffen en andere energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte.
Fysieke eenheden
Fysieke eenheden voor het meten van hoeveelheden energiedragers zijn kubieke meters, liters, kilogrammen, kilowatturen of veelvouden daarvan.
Inzet totaal
Dit is het totaal van de inzet van aardgas, steenkool, stookolie en overige brandstoffen bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Inzet van aardgas
De ingezette hoeveelheid aardgas bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Aardgas is gas van natuurlijke oorsprong dat vooral bestaat uit methaan. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt. Voor vervoer over lange afstanden per schip wordt aardgas vloeibaar gemaakt.

1 miljoen m3 aardgas komt overeen met een hoeveelheid energie van ongeveer 31,65 TJ.
Inzet van stookolie
De ingezette hoeveelheid stookolie bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Stookolie is de olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij.

1 TJ komt overeen met ruim 24 000 kg stookolie.
Inzet van steenkool
De ingezette hoeveelheid steenkool bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Steenkool is een fossiele brandstof die bestaat uit verkoolde plantenresten.

1 TJ komt overeen met ongeveer 40 000 kg kolen.
Inzet van overige brandstoffen
De ingezette hoeveelheid overige brandstoffen en andere energiedragers bij de productie van elektriciteit en/of warmte.

Voorbeelden zijn chemische en industriële gassen, biomassa, afval, hoogovengas, nucleair materiaal en stoom.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Productie
De hoeveelheid opgewekte elektriciteit en/of geproduceerde warmte (is stoom en/of warm water) uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers. Dit is inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Fysieke eenheden
Fysieke eenheden voor het meten van hoeveelheden energiedragers zijn kubieke meters, liters, kilogrammen, kilowatturen of veelvouden daarvan.
Productie totaal
Het totaal van de opgewekte elektriciteit plus de geproduceerde warmte. Dit is inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.

De gebruikte eenheid is TJ = TeraJoule, Tera = 10 tot de 12e macht.
Productie van elektriciteit
De hoeveelheid opgewekte elektriciteit uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers. Dit is inclusief het eigen elektriciteitsverbruik van de installaties.
Productie van warmte
De hoeveelheid geproduceerde warmte uit de inzet van fossiele brandstoffen, hernieuwbare energiedragers, kernenergie en overige energiedragers.
Opgesteld vermogen
De hoeveelheid elektriciteit en/of warmte die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle in Nederland opgestelde (is beschikbare) elektriciteits- en warmteproductiemiddelen.
Elektrisch vermogen
De hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid kan worden opgewekt bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die elektriciteit produceren. Dit is het bruto vermogen, dat wil zeggen dat er geen rekening wordt gehouden met eventueel eigen verbruik van de installaties.

De gebruikte eenheid is megawatt.
Thermisch vermogen
De hoeveelheid warmte die per tijdseenheid kan worden geproduceerd bij normaal gebruik van alle beschikbare installaties die warmte produceren voor nuttig gebruik.

De gebruikte eenheid is MJ/h is megawattuur.