Auteur: Loes Parlevliet

Uitkomsten EMU-enquête 2023

Over deze publicatie

Deze nota geeft de uitkomsten weer van de EMU-enquête 2023 die eind 2022 is gehouden onder gemeenten, provincies en gemeenschappelijke regelingen en de uitkomsten van een soortgelijke enquête gehouden onder waterschappen door de Unie van Waterschappen.