Aardgasbaten overheid 1969-2021

Tabel met aardgasbaten van de overheid van 1969 tot en met 2021 in lopende prijzen en in prijzen van 2021.

Deze data zijn door het CBS verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen.

De cijfers voor 2020 en 2021 zijn fors opwaarts bijgesteld als gevolg van een betere interpretatie van Europese voorschriften, tot stand gekomen in samenwerking met Eurostat. Volgens deze voorschriften is Energie Beheer Nederland deel van de overheid, zodat het CBS de opbrengsten en kosten van Energie Beheer Nederland mee moet tellen bij de baten en lasten van de overheid. Op verzoek van Eurostat heeft Nederland deze wijziging nu verwerkt in de twee meest recente verslagjaren, in dit geval 2020 en 2021.

Naast de reguliere bijstelling waarbij de cijfers over 2021 van status voorlopig naar status definitief gaan (juni 2023), zullen in juni 2024 de resultaten van de revisie van de nationale rekeningen worden gepubliceerd. Bij deze revisie worden niet alleen de recente jaren (opnieuw) herzien, maar zullen deze en andere wijzigingen ook worden doorgevoerd voor de gehele tijdreeks.