Zoekresultaten

872 resultaten voor UWV Werkbedrijf
872 resultaten voor UWV Werkbedrijf

Pagina 2 van 35

SRG-J: Type voorziening naar voorkomen in DGR, 2021

Tabel in samenwerking met SZW over personen met een re-integratievoorziening en/of die voorkomen in het doelgroepregister, eind 2021.

Cijfers

Werkloosheid in juni toegenomen

Het aantal werklozen kwam in juni 2022 uit op 339 duizend. Dat is 3,4 procent van de beroepsbevolking. Gemiddeld over de afgelopen drie maanden steeg het aantal werklozen met 4 duizend per maand.

Artikelen

Laag en langdurig laag inkomen; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Huishoudens, personen, minderjarige kinderen, laag inkomen Inkomensgroep, duur inkomenspositie, huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Bijstandsuitkeringen; uitkeringsgrondslag, regio's

Aantal bijstandsuitkeringen, grondslag Regio's

Cijfers

Inkomen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Huishoudens, besteedbaar inkomen, gestandaardiseerd inkomen Huishoudenskenmerken, gemeente

Cijfers

Inkomen van personen; persoonskenmerken, regio (indeling 2022)

Personen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen Geslacht, persoonskenmerken, gemeente

Cijfers
Cijfers

Ontwikkeling van de werkloosheid volgens CBS en CWI vergeleken

Sociaal-economische trends, 2e kwartaal 2005

Artikelen

Afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland GWU, 2020

Arbeidsparticipatie en de afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland van geregistreerde werkzoekenden UWV (GWU), 2020

Cijfers

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Vermogen, huishouden, bezittingen, schulden Samenstelling huishoudens, leeftijd, inkomen, woning

Cijfers

Zelfstandigen; inkomen, vermogen, regio (indeling 2022)

Inkomen en vermogen van zelfstandigen Type zelfstandige, regio

Cijfers

In april opnieuw meer mensen met betaald werk

Het aantal werkenden van 15 tot 75 jaar is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 38 duizend per maand verder gestegen naar 9,5 miljoen. Het aantal werklozen nam in dezelfde periode met gemiddeld...

Artikelen

Maandelijkse cijfers over de werklozen en werkzoekenden van het CBS en het CWI

Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) over de niet-werkende werkzoekenden. Tussen de cijfers van het CBS en CWI bestaat een overlap, maar er...

Artikelen

Werkloosheid in mei licht toegenomen

Het aantal werklozen kwam in mei 2022 uit op 323 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking. Het werkloosheidspercentage valt daarmee iets hoger uit dan in april 2022, toen dit 3,2 was.

Artikelen

Aantal banen per SBI per maand, januari - december 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari – december 2022

Cijfers

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers, bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008) bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008, 2 digits)

Cijfers

Ontslagen via rechter of UWV dalen met een kwart

Ruim 23 duizend mensen zijn in 2015 ontslagen via de kantonrechter of het UWV.

Artikelen

Aantal banen per SBI per maand, januari 2021 – september 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2021 – september 2022

Cijfers

In maart meer werkenden en minder werklozen

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 14 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in maart 2022 op 327 duizend. Dat is 3,3 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2021

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het UWV

Uwvontaanvtab: Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 2003-2018

Overig

Werkloosheid in februari verder afgenomen

In de afgelopen drie maanden daalde het aantal werklozen met gemiddeld 8 duizend per maand. Daarmee kwam het aantal werklozen in februari 2022 uit op 336 duizend. Dat is 3,4 procent van de...

Artikelen

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15 tot 27 jaar); regio (indeling 2020)

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Geregistreerd bij UWV

Cijfers