Zoekresultaten

911 resultaten voor UWV Werkbedrijf
911 resultaten voor UWV Werkbedrijf

Pagina 2 van 37

Arbeidsparticipatie niet verder toegenomen

In maart waren 371 duizend mensen werkloos. Het werkloosheidspercentage – het aantal werklozen afgezet tegen de beroepsbevolking – kwam op 3,6.

Artikelen

Arbeidsdeelname; gemeenten

Nettoarbeidsparticipatie Geslacht, leeftijd, gemeenten

Cijfers

Kwaliteitsrapport Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS)

Het kwaliteitsrapport over de Werkloosheidsuitkeringenstatistiek (WUS) geeft inzicht in onder meer doel, proces, methodiek en publicatiebeleid bij de totstandkoming en het gebruik van de statistiek...

Publicaties

Aantal werklozen verder toegenomen

Het aantal werklozen is in de afgelopen drie maanden verder toegenomen, met gemiddeld 7 duizend per maand. In februari waren er daardoor 379 duizend mensen werkloos, het hoogste aantal in bijna...

Artikelen

Aantal werklozen licht toegenomen

In januari waren er 368 duizend mensen werkloos. Dat komt neer op 3,6 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen nam in de afgelopen drie maanden toe met gemiddeld 2 duizend per maand.

Artikelen

Personen met WW-uitkering; geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Personen met een werkloosheidsuitkering Geslacht, leeftijd, migratieachtergrond

Cijfers

Banen van werknemers in december; economische activiteit (SBI2008), regio

Banen van werknemers, bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008) bedrijfsgrootte, economische activiteit (SBI2008, 2 digits)

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, januari 2023 – december 2023

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, januari 2023 – december* 2023

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, januari 2022 – september* 2023

De populatie in de tabel bestaat uit banen van werknemers in loondienst. De tabel bevat maandelijkse baangegevens afgerond op honderdtallen, van januari 2022 tot en met september 2023.

Cijfers

Werkloosheid in 2023 vrijwel onveranderd

De werkloosheid veranderde vorig jaar weinig. In december was 3,6 procent van de beroepsbevolking werkloos en dat was gelijk aan het gemiddelde over 2023.

Artikelen

Welke niet-werkenden hebben de grootste kans op werk?

Dit artikel beschrijft de baanvindkans van niet-werkenden. Gekeken is naar onder meer demografische kenmerken, duur van de niet-werkzaamheid, onderwijsniveau, arbeidsbelemmering, binding met de...

Publicaties

Werkloosheid in november licht gedaald

De werkloosheid is in november licht gedaald, naar 3,5 procent van de beroepsbevolking. In november waren 357 duizend mensen werkloos. In de voorafgaande drie maanden daalde het aantal werklozen...

Artikelen

Werkloosheid in oktober iets gedaald

De werkloosheid is in oktober gedaald naar 3,6 procent van de beroepsbevolking. In september was dat nog 3,7 procent. Hiermee heeft de lichte toename van de werkloosheid in het afgelopen half jaar...

Artikelen

CompetentNL: standaard voor het beschrijven van skills

De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk in beweging.

Artikelen

Werkloosheid gestegen

De werkloosheid nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toe. Daarmee waren er in september 371 duizend werklozen van 15 tot 75 jaar. Dat is 3,7 procent van de...

Artikelen

Aantal banen per SBI per maand, februari 2023 – juni 2023

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, februari 2023 – juni 2023.

Cijfers

Arbeidspotentieel van niet-werkenden

Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is er een verhoogde belangstelling voor niet-werkenden. Normaal gesproken ligt de focus hierbij op werklozen of het iets bredere onbenutte arbeidspotentieel...

Publicaties

Werkloosheidspercentage bleef in augustus 3,6

In augustus 2023 waren 364 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is net als in juli 3,6 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Vermogen van huishoudens; huishoudenskenmerken, regio (indeling 2022)

Vermogen, huishouden, bezittingen, schulden Samenstelling huishoudens, leeftijd, inkomen, woning

Cijfers

Werkloosheid in juli toegenomen

In juli 2023 waren 362 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is 3,6 procent van de beroepsbevolking. In de afgelopen drie maanden nam het aantal werklozen toe met gemiddeld 6 duizend per...

Artikelen

Werkloosheid in juni vrijwel onveranderd

In juni 2023 waren 353 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking, net als in mei.

Artikelen

Personen met WW-uitkering, seizoengecorrigeerd; persoonskenmerken en regio

Personen met een werkloosheidsuitkering; seizoengecorrigeerd geslacht, leeftijd, regio

Cijfers

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2022

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Werkloosheid in mei 3,5 procent

In mei 2023 waren 353 duizend mensen van 15 tot 75 jaar werkloos. Dat is 3,5 procent van de beroepsbevolking.

Artikelen

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao-sector

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Cijfers