Zoekresultaten

872 resultaten voor UWV Werkbedrijf
872 resultaten voor UWV Werkbedrijf

Pagina 3 van 35

Uwvtraaggtab: Personen met re-integratietrajecten UWV

Uwvtraaggtab: Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het UWV, 2002-2016

Overig

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, cao-sector

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en cao-sector.

Cijfers

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, cao-sector

Banen, arbeidsvolume en loon naar geslacht, dienstverband, caosector en en verschillende kenmerken van een baan.

Cijfers

Aantal banen per SBI per maand, februari 2022 – juni 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, februari 2022 – juni* 2022

Cijfers

Suwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV

Suwvontslagverguntab: Werknemers voor wie een ontslagvergunning is verleend (UWV) 2009-2020

Overig

Uwvontslagverguntab: Ontslagvergunningen bij het UWV

Uwvontslagverguntab: Werknemers voor wie een ontslagvergunning is verleend (UWV) 2008-2010.

Overig

UWV-bestand werkzoekenden in 25 jaar 'vergrijsd'

Jongeren en ouderen hebben ten opzichte van 1990 stuivertje gewisseld als het gaat om hun aandeel van ingeschreven werkzoekenden bij het UWV. De totalen van 1990 en 2014 zijn vergelijkbaar: 850...

Artikelen

Arbeidsdeelname; regionale indeling 2020

Beroepsbevolking, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie Regio, geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Sector wettelijke sociale verzekeringsinstellingen

Subsector van de institutionele sector overheid. Het betreft instellingen die (geheel of gedeeltelijk) uitvoering geven aan de wettelijke sociale verzekeringsregelingen. Hiertoe behoren: - de...

Overig

Socialezekerheidsfondsen; inkomsten en uitgaven

Inkomsten, uitgaven en saldo per maand van de wettelijke sociale verzekeringsinstellingen, op kasbasis volgens EU-richtlijn 2011/85.

Cijfers

Mbo; studenten, niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs Niveau, leerweg, studierichting, regiokenmerken

Cijfers

UWV

Overig

Arbeidsmarktsituatie jongeren; regio (indeling 2016) 2005-2015

Jongeren op de arbeidsmarkt: wel of niet werkzaam, wel of niet onderwijsvolgend, wel of geen uitkering, UWV, regionaal

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15-27 jaar);regio(indeling 2019),2005-2018

Arbeid Onderwijsdeelname, Uitkering, Ingeschreven UWV

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren (15-27 jaar);persoonskenmerken,2005-2018

Jongeren (15 tot 27 jaar), Geslacht, Leeftijd, Positie in Huishouden Onderwijsdeelname, Kenmerken arbeid, Uitkering, Ingeschreven UWV

Cijfers

Vo; leerlingen, onderwijssoort, schoolregio en woonregio in detail

Voortgezet onderwijs, leerlingen, onderwijssoort, leerjaar Migratieachtergrond, schoolregio, woonregio in detail

Cijfers

Maandelijkse cijfers over de werklozen en werkzoekenden van het CBS en het CWI

Vanaf 20 januari 2004 publiceren het CBS en het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) maandelijks op dezelfde datum gegevens over de arbeidsmarkt. Het CBS publiceert over de werkloze beroepsbevolking en...

Artikelen

Vo; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort, regio in detail

Voortgezet onderwijs; examenkandidaten en gediplomeerden, onderwijssoort Migratieachtergrond, schoolregio en woonregio in detail

Cijfers

Werkgelegenheid; geslacht, dienstverband, kenmerken baan, SBI2008

Banen en arbeidsvolume uitgesplitst naar economische activiteit, kenmerken werknemer en baankenmerken

Cijfers

Arbeidsmarktsituatie jongeren; regio (indeling 2017) 2005-2016

Jongeren (15 tot 27 jaar) Onderwijsdeelname, kenmerken arbeid, uitkering, ingeschreven UWV, regio

Cijfers

Werkgelegenheid en minimumloon; kenmerken baan, bedrijfsgrootte, SBI2008

Aantal banen minimumloners, arbeidsvolume minimumloners uitgesplitst naar kenmerken van de baan, bedrijfsgrootte en economische activiteit.

Cijfers

Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep

Gwuberoepbus: Werkzoekenden UWV met gegevens beroep, 2018-2022

Overig

Aantal banen per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022

Aantal banen van werknemers per SBI per maand, november 2021 – maart* 2022

Cijfers

Gwubus: Geregistreerde werkzoekenden UWV

Gwubus:Geregistreerde werkzoekenden UWV over soort inschrijving, 2018-2022

Overig